Tillstånd för markanvändning

För undantag från bestämmelserna i en gällande detaljplan krävs ett beslut om undantag innan man kan ansöka om bygglov.

I Esbo är alla områden som saknar detaljplan s.k. område i behov av planering där det i regel krävs ett beslut om planeringsbehov och/eller ett beslut om undantag innan man kan ansöka om bygglov.

För styckning av en fastighet som ska bli byggplats i ett område som saknar detaljplan krävs stadens samtycke.

Planeringsbehov/undantagsbeslut

Tillståndshandläggare

  • Markus Eskelinen
  • Aleksi Kare (specialplanerare)
  • Erja Kaskivaara
  • Liisa Marttunen (vikarien Taru Hiironen)
  • Heidi Valkealaakso

Man kan lämna begäran om att tillståndsberedarna ringer hos stadsplaneringscentralen, tfn 09 8162 5000.

Gemensamt e-post

Styckningstillstånd (stadens samtycke)

Tillståndshandläggare
Pia Salonen
tfn 043 825 5417, mån-tors klo. 9.00-10.30

Styckning inom detaljplaneområde (stadsmätningsenheten)