Kollektivtrafik

En femtedel av Esbobornas resor på vägarna företas med buss. Kollektivtrafiken i Esbo utvecklas målmedvetet som en del av den regionala kollektivtrafiken.

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) ansvarar för planeringen och organiseringen av kollektivtrafiken för medlemskommuner samt för utarbetandet av en trafiksystemplan för Helsingforsregionen.

Färdtjänstcentralen i Esbo förmedlar och samordnar resor med vanlig taxi, handikapptaxi mm. för de Esbobor som har rätt till färdtjänst.

Helsingforsregionens trafik HRT - Kundservice
- Tfn 010 01 11 svarar på frågor om tidtabeller, rutter och biljetter.
- Automatisk tidtabellsinformation dygnet runt (0,49 €/samtal + lna)
- Personlig information (0,98 €/samtal + lna) må-fr 7–19 och lö–sö 9–17

Ändrade bussrutter i Hagalund i januari 2013 7.1.2013
Bussrutterna i Hagalunds centrum ändras 28.1.2013. Orsaken är byggnadsarbetena för metron och utvecklingen av Hagalund.

Nyheter

RSS
  • Fr.o.m. början av år 2013 kan man resa med en periodbiljett också under nattaxan kl. 2.00 – 4.30. Användarna av periodbiljetter är kollektivtrafikens stamkunder som i fortsättningen kan resa med en och samma biljett oavsett vilken tid det är på dygnet.
  • En utredning om omgivningsbuller i andra skedet i enlighet med EU:s direktiv om omgivnings-buller visar i fråga om Esbo följande: för buller från järnvägstrafik exponeras 4 370 invånare och för buller från landsvägstrafik exponeras 91 820 invånare. De bullersammaste områdena är belägna vid huvudvägar och huvudgator.
Publicerad 23.1.2012 kl. 9.36 , uppdaterad 4.12.2013 kl. 8.35