Parkering

P-merkki_kiekko_muokattu_2.jpgParkeringen i Esbo utvecklas enligt principer som har beslutats av tekniska nämnden. Möjligheterna att parkera skall vara goda och ordnas med hänsyn till invånarna, näringslivet och trafiken.

Boende- och gästparkering anvisas i detaljplanerna på gården eller på särskilda tomter för parkering.

Vid gatorna ordnas bilplatser för olika behov:
- handikappade
- lämning och hämtning
- kunder
- invånare och gäster
- vid arbetsplatsen
- på industriområden

Markering av parkeringsplatser och begränsningar

Parkeringsplatserna markeras huvudsakligen med blått P-märke och parkeringsrutor på gatan.

Parkeringsskivan skall alltid användas vid tidsbegränsning. Parkeringen övervakas av parkeringsövervakning.

Nyheter

RSS
  • Parkeringsboten stiger till 60 euro i Esbo 16.4.2012.
    Inrikesministeriet har gett en förordning om höjningen. I Esbo var det stadsstyrelsen som på tekniska nämndens initiativ föreslog en höjning.
Publicerad 30.12.2011 kl. 13.17 , uppdaterad 10.9.2012 kl. 14.52

Ämne:
  • Trafik, 
  • Parkeringsövervakning, 
  • Parkering, 
  • Vägar och gator, 
  • Säkerhet