Du kan förhandsrösta i kommunalvalet 29.3–4.4.2017

27.3.2017 kl. 6.00

I kommunalvalet väljs 75 ledamöter till Esbo stadsfullmäktige, det högsta beslutande organet i staden. De nya ledamöterna inleder sin mandatperiod 1.6.2017 och perioden varar fyra år.

Du kan förhandsrösta i kommunalvalet i hemlandet 29.3–4.4 och utomlands 29.3–1.4. Det går snabbare att rösta om du tar med meddelandet om rösträtt som du fått på posten och ditt identitetsbevis.

Den egentliga valdagen är söndagen den 9 april 2017.

Vem får rösta?

Du får rösta i kommunalvalet om du är medborgare i Finland, Island eller Norge eller något annat land i EU och uppfyller följande villkor:

  • du fyller 18 år senast valdagen 9.4.2017
  • din hemkommun var i Finland senast 17.2.2017

Om du är medborgare i något annat land får du rösta i kommunalvalet om

  • du fyller 18 år senast valdagen 9.4.2017
  • din hemkommun varit i Finland utan avbrott minst två år före 17.2.2017

Hemkommunen i kommunalvalet 2017 är den kommun som 17.2.2017 kl. 24 var antecknad som den röstberättigades hemkommun i befolkningsregistersystemet.  Vid behov kan du kontrollera uppgifterna om hemkommun hos magistraten. I kommunalvalet får du rösta bara på en kandidat i din hemkommun.

Kommunalvalet 2017 i Esbo

Information om kommunalvalet på kuntavaalit.fi

Information om kommunalvalet på olika språk