Du kan förhandsrösta i kommunalvalet 29.3–4.4.2017

27.3.2017 kl. 6.00

I kommunalvalet väljs 75 ledamöter till Esbo stadsfullmäktige, det högsta beslutande organet i staden. De nya ledamöterna inleder sin mandatperiod 1.6.2017 och perioden varar fyra år.

Du kan förhandsrösta i kommunalvalet i hemlandet 29.3–4.4 och utomlands 29.3–1.4. Det går snabbare att rösta om du tar med meddelandet om rösträtt som du fått på posten och ditt identitetsbevis. Här kan du förhandsrösta i Esbo

Den egentliga valdagen är söndagen den 9 april 2017. Röstningsplatserna på valdagen i Esbo

Vem får rösta?

Du får rösta i kommunalvalet om du är medborgare i Finland, Island eller Norge eller något annat land i EU och uppfyller följande villkor:

  • du fyller 18 år senast valdagen 9.4.2017
  • din hemkommun var i Finland senast 17.2.2017

Om du är medborgare i något annat land får du rösta i kommunalvalet om

  • du fyller 18 år senast valdagen 9.4.2017
  • din hemkommun varit i Finland utan avbrott minst två år före 17.2.2017

Hemkommunen i kommunalvalet 2017 är den kommun som 17.2.2017 kl. 24 var antecknad som den röstberättigades hemkommun i befolkningsregistersystemet.  Vid behov kan du kontrollera uppgifterna om hemkommun hos magistraten. I kommunalvalet får du rösta bara på en kandidat i din hemkommun.

Kommunalvalet 2017 i Esbo

Information om kommunalvalet på kuntavaalit.fi

Information om kommunalvalet på olika språk