Esbo stad

Esbos främsta resurs är aktiva kommunbor, läroanstalter, samfund och företag. Staden utvecklas i växelverkan med partner av olika slag. Målet är att Esbo ska vara en föregångare inom kommunbranschen och en bra plats för boende, lärande, arbete och företagarverksamhet.

En nätverksbaserad samverkan är framtidens modell inom det expanderande metropolområdet. Huvudstadsregionen har kommungemensamma samkommuner för trafik, vatten och avfallshantering. Gemensamma är också de flesta yrkesläroanstalterna och yrkeshögskolorna samt den specialiserade sjukvården inom HNS. Esbo har samarbetsavtal med huvudstadsregionen, Helsingforsregionen samt Kyrkslätt och Vichtis. Därutöver behövs ett klart och transparent beslutsfattande och utvecklande av kommunstrukturen i hela metropolområdet.