Evenemangsplatser

Hur hittar jag en lämplig plats?

Valet av plats beror på bland annat årstid, tidpunkt, målgrupp, läge, tidtabell, kostnader och behovet av infrastruktur.
Lämpliga platser kan vara parker, torg, stränder, gator, hallar, hus, arenor eller olika festlokaler. Oftast är det lättare att ordna tillställningar inomhus eftersom du då automatiskt har tillgång till faciliteter och infrastruktur.

Den som arrangerar en offentlig tillställning behöver tillstånd från platsens ägare eller innehavare för att få använda platsen och ska vara beredd att betala alla eventuella kostnader.

Platsen eller området kan ägas av till exempel staten, staden, en privatperson, ett samfund eller en privat organisation. När det gäller privatområden, exempelvis affärscentrum, är det ägaren eller innehavaren som beviljar användningstillstånden.

På webbtjänsten kartat.espoo.fi får du veta vilka markområden som ägs av Esbo stad. Välj Kartor i vänstra balken och sedan Stadens jordägande.

Om det gäller områden och lokaler som Esbo stad äger, kan du höra dig för om användarrättigheter från den ansvariga sektorn enligt informationen nedan.


Gatu- och trafikområden

Stadsteknikcentralens infrastrukturtjänster
09 816 25100
kaivulupa@espoo.fi

Anvisningar och ansökningar:
www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kadut_ja_liikenne/Tilapaiset_liikennejarjestelyt/Katualueen_vuokraus

Tomter, torg, parker och andra allmänna områden

Teknik- och miljösektorns tomtenhet
050 428 9304 och 043 824 6801
tonttiyksikko@espoo.fi

Anvisningar och ansökningar:
www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Rakentaminen/Tontit_ja_maaalueet/Maanvuokraus_ja_maankayttoluvat

Ishallar, simstränder, friluftsholmar, idrottshallar, idrottsparker och andra
idrottsplatser

Idrottstjänsternas lokalbokning
liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi

Närmare kontaktuppgifter:
www.esbo.fi/sv-FI/Kultur_och_idrott/Idrott_och_friluftsliv/Idrottens_kontaktuppgifter

Anvisningar:
www.esbo.fi/sv-FI/Kultur_och_idrott/Idrott_och_friluftsliv/Bokning_av_idrottslokaler

E-bokningssystem för idrottsplatser, där du också kan se vilka platser som är bokade:
resurssivaraus.espoo.fi/liikunnantilavaraus/haku

Kulturhus

Evenemangs- och kulturtjänsterna (kontakta de enskilda kulturhusen direkt)

Esbo kulturcentrum

Lokaler att hyra och kontaktuppgifter:
www.esbo.fi/sv-FI/Kultur_och_idrott/Kultur/Kulturcentrum_och_kulturhus/Esbo_kulturcentrum/Lokaler_och_uthyrning

Kannbrosalen och barnkulturcentret Lilla Aurora

Lokaler att hyra och kontaktuppgifter:
www.esbo.fi/sv-FI/Kultur_och_idrott/Kultur/Kulturcentrum_och_kulturhus/Lokaler_for_forestallningar_ovning_och_fester

Karahuset

Lokaler att hyra och kontaktuppgifter: 
www.esbo.fi/sv-FI/Kultur_och_idrott/Kultur/Kulturcentrum_och_kulturhus/Karahuset/Lokaler_och_verksamhet

Utställningscentret WeeGee

Lokaler att hyra och kontaktuppgifter:
http://www.weegee.fi/sv-FI/Tjanster/Uthyrning_  

Sellosalen

Lokaler att hyra och kontaktuppgifter:
www.sellosali.fi/sv-FI/Uthyrning

Vindängens musiksal
www.esbo.fi/vindangen

Bibliotek

Läs mera på bibliotekens webbplatser eller kontakta dem direkt:

Entressebiblioteket
09 816 53776
kirjasto.entresse@espoo.fi

Lokaler att hyra och anvisningar:
www.helmet.fi/sv-FI/Bibliotek_och_tjanster/Entressebiblioteket/Tjanster

Iso Omenas bibliotek
09 8165 7723
kirjasto.omena@espoo.fi

Lokaler att hyra och anvisningar:
www.helmet.fi/sv-FI/Bibliotek_och_tjanster/Iso_Omena_bibliotek/Tjanster

Sellobiblioteket
09 816 57603
sellonkirjasto@espoo.fi

Lokaler att hyra och anvisningar:
www.helmet.fi/sv-FI/Bibliotek_och_tjanster/Sellobiblioteket/I_Sello/Utrymmen(58488)

Hagalunds bibliotek
050 428 9392
kirjasto.tapiola@espoo.fi

Lokaler att hyra och anvisningar:
www.helmet.fi/sv-FI/Bibliotek_och_tjanster/Hagalunds_bibliotek/Kontaktuppgifter

Ungdomslokaler och lägercentrum

Ungdomstjänsterna, Antti Hovilainen
nuoriso@espoo.fi

Anvisningar: www.esbo.fi/sv-FI/Kultur_och_idrott/Ung_Esbo/Utrustning_lokaler_och_understod
Aktivitetsparker och daghem

Finsks pråkig dagvård: kontakta verksamhetsstället direkt 

Ansökan och kontaktuppgifter:
www.esbo.fi/sv-FI/Barndagvard_och_utbildning/Dagvard/Svenska_bildningstjanster_kontaktuppgifter

Skolklasser, auditorier, entréhallar och matsalar

Finskspråkiga bildningssektorn: sänd ansökan till skolans rektor

Ansökan och lista över skolorna:
www.esbo.fi/sv-FI/Barndagvard_och_utbildning/Grundlaggande_utbildning/Uthyrning_av_skollokaler

Skolor för tillfällig inkvartering

Idrottstjänsternas lokalbokning
liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi

Ansökan och lista över skolorna:
www.espoo.fi/fi-FI/Paivahoito_ja_koulutus/Perusopetus/Peruskoulut/Koulutilojen_kuntalaiskayttovuorojen_hakeminen/Tilapainen_majoittuminen_koulun_tiloissa

Stadens mötes- och festlokaler


Förfrågningar riktas till vederbörande samfund:
www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Asuminen/Kokous_ja_juhlatilat

Övriga lokaler som staden äger


Ytterligare upplysningar om övriga lokaler som staden hyr ut:
www.esbo.fi/sv-FI/Esbo_stad/Kontaktuppgifter/Lokaler_som_hyrs_ut

Privata lokaler för tillställningar


Frågor riktas till lokalens innehavare. 

Ytterligare upplysningar om olika privata lokaler finns till exempel på webbplatsen Visit Espoo:
www.visitespoo.fi/sv/upptack/#|moten-och-kongresser+motesutrymmen