Kungörelser

Stadens officiella annonser och kungörelser anslås på stadens anslagstavla i köpcentret Entresse, Brogatan 11, tredje våningen.

Dessutom publiceras annonserna och kungörelserna elektroniskt på stadens nätsidor på finska och svenska. Annonser och kungörelser publiceras också i massmedier om det krävs enligt lag och vid behov också annars.

För anslående av kungörelserna svarar Esbo stads .