Kungörelser

Annonser och kungörelser publiceras elektroniskt på Esbo stads webbplats på finska och svenska, i massmedier och på stadens anslagstavla i köpcentret Entresse på adressen Brogatan 11, 3 våningen, om lagen förutsätter det, och vid behov även annars.

Esbo stads registratur ansvarar för att ställa ut kungörelserna.

Tjänsteinnehavares beslutsprotokoll publiceras i enlighet med kommunlagens 140 §.