Berättelsen om Esbo

Berättelsen om Esbo är stadens strategi för åren 2013 till 2017. Den nya Berättelsen om Esbo riktar stadens verksamhet ännu mer än förr mot de gemensamma målen.

Stadens budget och ekonomiplan bygger på Berättelsen om Esbo. Sektorer och enheter bygger upp sina egna berättelser och mål utgående från Berättelsen om Esbo och de gemensamma målen för fullmäktigeperioden. Vi har börjat tillämpa berättelsen i vårt dagliga arbete.

Esbos vision

Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det är bra att bo, lära, arbeta och företaga för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Esbos värderingar och verksamhetsprinciper

Esbo är invånar- och kundorienterad

I Esbo är det viktigt att det går bra i vardagen. De bästa resurserna i Esbo är invånarna, sammanslutningarna och företagen. Aktiva invånare och partnerskap garanterar resultatrika tjänster efter invånarnas behov.

Esbo är en ansvarig föregångare

Esbo är fördomsfri, kreativ och öppen, ifrågasätter det rådande och har mod att göra saker annorlunda. Esbo utnyttja forskning och internationell erfarenhet, utför försök och tål också att dessa misslyckas. Utvecklingen av Esbo är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar.

Esbo är rättvis

Vi handlar öppet, rättvist, jämlikt, jämställt, humant och tolerant.

Utvecklingsprogrammen centrala vid genomförandet av Berättelsen om Esbo


Berättelsen om Esbo förverkligas också med alldeles nya förvaltningsövergripande program, i vilkas styrgrupper det finns både politiker och tjänstemän. Programmen heter:

Programmen omfattar en fullmäktigeperiod och de utförs i form av projekt. Esbo tar också i bruk en ny modell för program- och projektledning.

Enkäten Mitt Esbo är... är öppen ännu till slutet av oktober 26.8.2016
Du har ännu tid att svara på enkäten med vars hjälp staden samlar material för Esbos nästa strategi. Vi är glada att vi redan fått så många svar, men vi önskar få ännu fler. Svarstiden har förlängts till slutet av oktober.

Nyheter

RSS
  • Esbo, som tilldelats diplomet Rättvis handel-stad, deltar åter i den nationella veckan för rättvis handel som pågår den 19–25 oktober 2015. Målet med rättvis handel är en värld där odlare och arbetare i utvecklingsländer har en tryggad försörjning, möjligheter att utvecklas och själva besluta om sin framtid.
Publicerad 21.11.2012 kl. 12.56 , uppdaterad 19.3.2015 kl. 10.32