Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett av de fem förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen som genomför Berättelsen om Esbo. Syftet med programmet är att utveckla och förbättra nya hållbara lösningar för stadens ekonomiska, sociala, klimat-,  energi- och miljömål.