Medlemmar för utvecklingsprogrammet Hållbar utveckling

Styrgruppen för utvecklingsprogrammet Hållbar utveckling

Förtroendevalda:
Sirpa Hertell, ordförande
Markku Markkula, vice ordförande
Hanna Kiljunen, medlem
Kristiina Vuorinen, medlem
Jukka Kilpi, medlem
Alen Nsambu, medlem (ungdomsfullmäktige)
Nora Nevalainen, ersättare (ungdomsfullmäktige)

Tjänsteinnehavarmedlemmar:
Jukka Mäkelä, ägare av programmet
Kristiina Erkkilä, medlem
Olli Isotalo, medlem
Riikka Puusniekka, medlem
Tarja Söderman, medlem

Andra:
Pasi Laitala, programchef
Päivi Ahlroos, permanent sakkunnig
Helena Kyrki, permanent sakkunnig
Niina Järvinen, permanent sakkunnig
Virpi Pakkala, kommunikationschef