Temaåren för hållbar utveckling

Temaåren ska göra Esboborna medvetna om stadens naturvärden så att de på många olika sätt kan njuta av sin natur. Under temaåren har vi tillsammans skapat en trivsam närmiljö och ordnat talkoarbeten, evenemang, utflykter och kurser. Vi har tagit oss till skogar, parker och havsstranden.

Gröna året 2016. Vi skapar tillsammans vårt landskap - på landet och i staden. Kom med på evenemangen och åk på utflykt. Deltag i talkoarbeten och påverka din närmiljö!

Närmiljöåret 2015. Fler än 9 000 Esbobor deltog i städningstalkoarbetena. Sammanlagt deltog över 16 000 personer i temaåret. Information om värdefulla naturobjekt i Esbo infördes under temaåret i webbtjänsterna. Man samarbetade med skolor och daghem för att öka användningen och tryggandet av närskogarna.

Finska vikens år 2014. Finska vikens år samlade kommuninvånare, organisationer och företag till att verka för att Finska viken både ska må och skyddas bättre. I Esbo deltog över 23 000 personer i de olika evenemangen under Finska vikens år. Tusentals kommuninvånare städade stränderna och 800 personer avgav löften om att ändra sina vanor för Finska vikens skull.

Temaåren ingår i Esbo stads förvaltningsövergripande program för hållbar utveckling. I Esbo är målet att bevara miljön och man arbetar för att Esboborna ska känna ansvar för sin miljö och delta i vårdandet av livsmiljön. Arbetet utförs i samarbete med partner och kommuninvånarna. Alla är välkomna att komma med och påverka den egna närmiljön!