Styrgruppen för utvecklingsprogrammet Invånarna deltar

Politiska representanter 

Simon Elo (ordförande)
Sannfinländarna och Obundna
politices kandidat, riksdagsledamot, ordförande för Sannfinländsk Ungdom
NIPERT
0400 988 960
simon@simonelo.fi
www.simonelo.fi

Elo Simon

Mari Anthoni (vice ordförande)
De Gröna
politices magister, informatör (MTi)
företagare
HAGALUND
Hagbacksvägen 5 B, 02120 Esbo
040 539 0656
mari.anthoni@saunalahti.fi
www.marianthoni.fi
facebook.com/mari.nevalainen.3 
twitter.com/MariNevalainen

Nevalainen Mari

Kai Lintunen
Samlingspartiet
juris kandidat., ekonomie magister, MLE, jurist
ALBERGA
050 306 0903
kailinsan@hotmail.com
www.kailintunen.fi

Lintunen Kai

Kaisa Alaviiri
Samlingspartiet
PeM, specialklasslärare, handledare
ansvarsområdeschef för specialundervisning
FÅGELBERGA
041 549 2715
kaisa.alaviiri@esbo.fi

Alaviiri Kaisa

Anders Portin
SFP
konsult, forstmästare
Mor Annas väg 1 D, 02710 Esbo
040 586 6179
anders.portin@hotmail.com

Kuvassa Anders Portin

Tjänsteinnehavare

Jukka Mäkelä (ägare)
stadsdirektör

Mari Immonen (programchef)
stadssekreterare
050 5252 706
mari.e.immonen@esbo.fi

Martti Merra
idrottsdirektör
09 816 52107
martti.merra@esbo.fi

Tuija Norlamo-Saramäki
sakkunnig inom socialtjänster
050 359 9504
tuija.norlamo@esbo.fi

Harri Tanska
gatuchef
050 383 3209
harri.tanska@esbo.fi

Informationsansvarig:

Johanna Pellinen
informationschef
043 824 6394
johanna.pellinen@esbo.fi