Konkurrenskraft, innovativitet och företagsamhet

Konkurrenskraft, innovativitet och företagsamhet är ett av de fem förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen som genomför Berättelsen om Esbo. Målet för programmet är att utveckla stadens livskraft – invånare, företag och ekonomisk tillväxt i Esbo. Åtgärderna inom programmet ska förbättra möjligheter att få högre skatteinkomster i staden, bättre tjänster för invånarna och ökat välbefinnande.

Staden siktar målmedvetet på att effektivera tjänsteförsörjningen och främja ibruktagandet av nya lösningar. Byggandet styrs och genomförs så att stadsbornas och företagens vardag ska löpa bättre.

Esbo vill med sin egen verksamhet stärka konkurrenskraften också hos områdets övriga aktörer samt bygga välfärd och välstånd förutom i metropolområdet också i övriga Finland.

Mål

Programmet har tre mål:

Främjandet av konkurrenskraften

 • Vi utvecklar Esbo till en allt mer lockande stad att bo och utöva företagsverksamhet i.
 • Esbo har mångsidiga, smidiga och lättillgängliga tjänster samt högklassigt byggande och natur.
 • Esbo är den mest entreprenörskapsinriktade staden i Finland.

Att utnyttja innovativitet

 • Esbo sporrar till innovationer, fördomsfrihet och experimenterande.
 • Esbo vill genom sina upphandlingar främja ibruktagande av innovationer och utveckla offentliga tjänster.
 • Staden utvecklar sin verksamhet i samarbete med partner och fungerar som referens för dem.
 • Esbos upphandlingar genomförs med samhällsansvar och effektivt och de gör det möjligt för företagen att ta fram innovationer.
 • Staden uppmuntrar sina partner, företag, forskare och utvecklare att finna nya lösningar på Esbos utmaningar.

Stöd för företagsamhet

 • Esbo stöder företagsamhet och uppmuntrar till entreprenörskap.
 • Staden är en aktiv partner för företagen.
 • Vi utnyttjar fördomsfritt företagens samt forsknings- och utbildningsorganisationernas kompetens för att hitta lösningar på kommunernas tjänsteutmaningar.
 • Som kund för företag och företagare handlar Esbo jämlikt och etiskt hållbart.
 • Esbo utvecklar sina tjänster som anknyter till entreprenörskap tillsammans med sina partner.
 • Staden satsar på entreprenörskapsfostran i skolorna.

Styrgruppen för utvecklingsprogrammet Konkurrenskraft, innovativitet och företagsamhet

Förtroendevalda:
Saija Äikäs, ordförande
Kimmo Oila, vice ordförande
Petri Pulkkanen, medlem
Johanna Karimäki, medlem
Kaisa Rastimo, medlem

Akseli Kilpeläinen, medlem (ungdomsfullmäktige)
Pihka Oksanen, ersättare (ungdomsfullmäktige)

Tjänsteinnehavarmedlemmar:
Tuula Antola, medlem, ägare av programmet
Kristiina Erkkilä, medlem
Olli Isotalo, medlem

Övriga:
Harri Paananen, programchef
Pasi Laitala, permanent sakkunnig
Jaana Räsänen, permanent sakkunnig
Erkki Pärssinen, permanent sakkunnig
Mari Ala-Mikkula, marknadsföringsplanerare

Programbeskrivning