Livskraft för äldre

Visionen är att Esbo blir en ännu bättre plats för de äldre. Det är viktigt att främja de äldres välbefinnande,
hälsa och funktionsförmåga, eftersom det förbättrar deras livskvalitet, ökar deras självständighet
och minskar eller senarelägger deras beroende av utomstående hjälp. Ur målen som vi har för de
äldre kommer vi att härleda avgränsade utvecklingsobjekt som vi ställer upp mål för och tar fram mätare.

Målen

 • Välfärden ökar och hälsan och funktionsförmågan blir bättre
  Vi ska utveckla rådgivningen och möjligheter till individuell vägledning. Olika aktörer ska erbjuda förebyggande verksamhet med låg tröskel för del äldre att delta. Runt om i Esbo ordnas informationsinslag, kurser i välbefinnande och jippon av olika slag. De som verkar inom frivillig- och kamratverksamhet får tillräckligt uppmuntran och stöd.
 • Äldre bor hemma: De äldre betjänas så att det stärker deras självständighet och med respekt för deras självbestämmanderätt. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar i boende och ute på staden hjälper de äldre att bo hemma.
 • Smidig närståendevård: Vi utvecklar ett mångsidigt urval av olika slags stöd, som närståendevårdarna kan välja bland, t.ex. telefonrådgivning, kamratgrupper och flexibel dagverksamhet för personer med minnesrelaterade sjukdomar.
 • Ensamheten minskar: Genom att planmässigt öka umgänget mellan generationerna kan vi erbjuda möjligheter att delta i gemensamma aktiviteter och skapa sociala relationer för barn, unga och äldre.

På gång

 • Promenader i köpcentrum – motion och samvaro: Sello måndagar kl. 9.30, Iso Omena tordagar kl.9.30
 • Välbefinnandekurser med temat Passion för livet
 • Information om tillgängligt boende – utvärdera hur tillgängligt ditt hem är
 • Flexibla tjänster för personer med minnesrelaterade sjukdomar
 • Kamratstödsgrupper och rekreationsdagar för närdståendevårdare
 • Gemensamma födelsedagsfester för seniorer
 • Infokort för seniorer (finska/svenska)

Planer för 2015–2016

 • Telefonrådgivning för anhöriga till personer med minnesrelaterade sjukdomar
 • Rådgivning för tillgängligt boende
 • En modell med seniorers självbetjäningscentraler i bostadsbolag
 • Seniorfaddrar i daghem och skolor
 • Aktivitetsparker för användare i alla åldrar
 • Större kulturutbud för seniorer