Sund ungdom

Utvecklingsprogrammet för sund ungdom har som målsättning att säkra att ungdomsgarantin förverkligas i Esbo så att också förutsättningarna för ungas utbildning och jobb beaktas. Dessutom betonar programmet att alla unga ska ha meningsfulla fritidsmöjligheter oavsett utgångspunkter.

De preliminära nyttomålsättningarna för programarbetet

  • De ungas välmående ökar och möjligheterna till fortsatt utbildning förbättras
  • Alla unga garanteras en meningsfull fritid oavsett socioekonomiska eller andra utgångspunkter
  • De ungas bostadssituation förbättras
  • De ungas arbetslöshet minskar