Social- och hälsovårdssektorns delegation för svenskspråkig service

2013-2014

Ordförande
Nina af Hällström, SFP
pol.mag., verksamhetsledare
FRISANS
Frisansvägen 29 C, 02240 ESBO
045 650 3820, tj. 050 368 3288
nina.afhallstrom@gmail.com

Personlig ersättare
Nina Winqvist-Niskanen, SFP
hälsovårdare
0400 915 640, 050 413 4634
nina.winqvist@elisanet.fi
nina.winqvist-niskanen@espoo.fi

Vice ordförande
Lilian Strömberg, SDP
työsuojeluvaltuutettu
Sockkärrsvägen 9 A 12
050 541 5504
lilian.stromberg@saunalahti.fi

Personlig ersättare
Wenman Mikaela, SDP
sjukskötare
m.wenman@elisanet.fi

Mikael Björkas, Saml.
040 848 3339
mikael.bjorkas@bluegiga.com


Personlig ersättare
Ossi Galkin, Saml.

Heli Hallivuori, VF

Personlig ersättare
Sebastian Kotonen, VF

Bengt Lindqvist, SFP

Personlig ersättare
Roger Storås, SFP

Antero Polso, KD

Personlig ersättare
Edward Krogius, KD

Anna-Leena Solhagen, Saml.

Personlig ersättare
Katariina Sorvanto, Saml.
lakimies (OTM), veroasiantuntija
katariina.sorvanto@gmail.com


Maritta Samuelsson, planerare
maritta.samuelsson@espoo.fi , tfn 050 520 1275
föredrar ärendena i delegationen och fungerar som sekreterare.

Delegationen har till uppgift att följa upp den svenskspråkiga betjäningen inom social- och hälsovårdssektorn och ge förslag till dimensioneringen av servicen utgående från behovet samt att ta initiativ till förbättringar av servicen.
Delegationen håller 3-4 möten årligen.