Fullmäktiges förhandlingskommitté

Förhandlingskommittén behandlar aktuella frågor som fullmäktige ska besluta om och tar ställning till kommande stora projekt. Förhandlingskommittén består av fullmäktigegruppernas ordförande. På mötena deltar också fullmäktiges och stadsstyrelsens presidier samt stadsdirektören och sektordirektörerna. Förhandlingskommittén sammanträder kl. 16 på måndagen en vecka före och samma dag som fullmäktige sammanträder.

Kontakta fullmäktiges sekreterare, stadssekreterare Jouni Majuri, tfn 050 526 2173, jouni.majuri@esbo.fi eller valtuustonsihteeri@espoo.fi.

Fullmäktiges förhandlingskommitté

Ordförande
Henrik Vuornos, Saml

Ledamöter
 

Yrjö Rossi, C, vice ordförande 
Inka Hopsu, Gröna.
Markku Sistonen, SDP
Simo Grönroos, Sannf
Christina Gestrin, SFP
Kari Uotila, VF
Jukka Kilpi, BF (3.8.2017)
Antero Laukkanen, KD
Juhani Kähärä, Lib
 

Andra som har rätt att närvara på mötet

Jyrki Kasvi,(Gröna) fullmäktiges ordförande 
Markus Torkki, (Saml) fullmäktiges första vice ordförande  
Christina Gestrin, (SFP) fullmäktiges andra vice ordförande
Markku Sistonen, (SDP) fullmäktiges tredje vice ordförande
 

stadsstyrelsens ordförande Markku Markkula, (Saml)
stadsstyrelsens första vice ordförande Tiina Elo (Gröna)
stadsstyrelsens första vice ordförande Maria Guzenina, (SDP)
 

stadsdirektör Jukka Mäkelä
omsorgsdirektör Juha Metso
bildningsdirektör Aulis Pitkälä
tekniska direktör Olli Isotalo
affärsdirektör Mauri Suuperko
finansieringsdirektör Ari Konttas
informationsdirektör Satu Tyry-Salo