Fullmäktiges förhandlingskommitté

Förhandlingskommittén behandlar aktuella frågor som fullmäktige ska besluta om och tar ställning till kommande stora projekt. Förhandlingskommittén består av fullmäktigegruppernas ordförande. På mötena deltar också fullmäktiges och stadsstyrelsens presidier samt stadsdirektören och sektordirektörerna. Förhandlingskommittén sammanträder kl. 16 på måndagen en vecka före och samma dag som fullmäktige sammanträder.

Kontakta fullmäktiges sekreterare, stadssekreterare Jouni Majuri, tfn 050 526 2173, jouni.majuri@esbo.fi eller valtuustonsihteeri@espoo.fi.

Fullmäktiges förhandlingskommitté

Ordförande
Seppo Huhta, Sannf

Ledamöter

Vice ordförande Antero Laukkanen,KD 
Pia Kauma, Saml
Inka Hopsu, Gröna
Martti Hellström, SDP
Mikael Eriksson, SFP
Yrjö Rossi, C
Kari Uotila, VF
Ulf Johansson, Vårt Esbo-Meidän Espoomme (1.1.2015)
Kurt Byman, Obundna (15.1.2017)

Andra som har rätt att närvara på mötet

Jyrki Kasvi,(Gröna) fullmäktiges ordförande 
Markus Torkki, (Saml) fullmäktiges första vice ordförande  
Christina Gestrin, (SFP) fullmäktiges andra vice ordförande
Markku Sistonen, (SDP) fullmäktiges tredje vice ordförande
 

stadsstyrelsens ordförande Markus Torkki, (Kok.)
stadsstyrelsens första vice ordförande Tiina Elo (Vihr.)
stadsstyrelsens första vice ordförande Markku Sistonen, (SDP)
stadsstyrelsens tredje vice ordförande Teemu Lahtinen (PerusS)

stadsdirektör Jukka Mäkelä
omsorgsdirektör Juha Metso
bildningsdirektör Aulis Pitkälä
tekniska direktör Olli Isotalo
affärsdirektör Mauri Suuperko
finansieringsdirektör Ari Konttas
informationsdirektör Satu Tyry-Salo