Handikapp- och sjukdomsorganisationer

Kontaktuppgifter till handikapp- och sjukdomsorganisationer i Esbo och Nyland i bokstavsordning.

Aivovammayhdistys ry
Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo
pj. Timo Kallioja
timo.kallioja@elisanet.fi
Espoon yhteyshenkilö: Tuula Gellin
040 508 7466, tuula.gellin@kolumbus.fi
Järjestön kotisivut: http://avy.nettisivut.fi
Liiton kotisivut: www.aivovammaliitto.fi

Allergia- ja Astmayhdistys Espoo ja Länsi-Uusimaa ry
Mia Metsänen-Niemi
Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo
Puh. 09 803 9684 ti klo 9-13 ja to klo 13-17, allergiayhdistys@kolumbus.fi

De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland rf
putte@duv.fi
http://www.fduv.fi/

Dysfasialasten Tuki ry                             
Marja Parikka 
PL 304, 00531 Helsinki 
0400 765 120,  dysfasia@kaapeli.fi
http://www.kaapeli.fi/dysfasia

Döva och Hörselskadade Barns Stödförening rf         
c/o Brita Edlund
Ekallén 7, 00330 Helsingfors

Espoon Autismi -ja Aspergeryhdistys ry
http://espoonautismi.blogspot.com/
Järjestötyöntekijä Riitta Pellikka/Taina Tuominen
esauastoimisto@gmail.com

Espoon Autismi -ja Aspergeryhdistys ry
Yhteisötupa
Kauppamiehentie 6
02100 Espoo

ESPIN Espoon Invalidit - Esbo Invalider ry
pj. Pirkko Kuusela
PL 71, 02211 Espoo
041 548 0638, toimisto@espinry.fi
Järjestön kotisivu: www.espinry.fi
Liiton kotisivu: www.invalidiliitto.fi

Espoon ja Kauniaisten Dementiayhdistys ry
Liisankuja 1, 02230 Espoo
Puh/faksi 09 460 320, toimisto@espoondementiayhdistys.net
www.espoondementiayhdistys.net

Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry
Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo
Toimisto puh. 050 321 5573 ma-pe klo 10.00-15.00
Projektivastaava puh. 050 528 4224
eska.omaishoitajat@kolumbus.fi

Espoon Järjestöjen Yhteisö ry
Mika Luukkainen, toiminnanjohtaja
Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo
050 466 9701, mika.luukkainen@ejy.fi
www.ejy.fi

Espoon-Kauniaisten Hengitysyhdistys ry
Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo  
09 455 7347
pj. Hilkka Veteläsuo, puh. 050 590 2027 (klo 18.00 jälkeen)
espookauniainen@yhdistys.heli.fi
Järjestön kotisivu: http://heli.fi/espookauniainen
Liiton kotisivu: www.hengitysliitto.fi

Espoon Kehitysvammatuki ry
c/o Kulovalkeantie 4 B 53, 02760 Espoo
pj. Jukka Ekman
0400 900 808, jukka.ekman@kolumbus.fi
Järjestön kotisivu: www.saunalahti.fi/ekt
Liiton kotisivu: www.kvtl.fi

Espoon Kuuloyhdistys ry
Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo
pj. Kaarina Niinimäki
040 580 3953
www.espoonkuuloyhdistys.fi

Espoon Mielenterveysyhdistys ry
Kaj Järvisalo
Pappilantie 7, 02770 Espoo
09 859 2057, espoonmielenterveys@emyry.org
www.emyry.org

Espoon Parkinsonkerho
pj. Seija Mustonen
Itätuulenkuja 1 A 9, 02100 Espoo
seija.mustonen@nic.fi

Espoon Reumayhdistys ry
Ruutikatu 9 C, 02650 Espoo
09 541 8924,
toimisto@espoonreumayhdistys.fi
www.espoonreumayhdistys.fi
pj. Elina Sormunen
050 325 4646, elina.sormunen@elisanet.fi

Espoon Seudun MS-yhdistys ry / Esbonejdens MS-förening rf
Gyldenärinkatu 1 B 22, 02600 Espoo
ems@espoon-seudun-ms.org
Järjestön kotisivu: www.espoon-seudun-ms.org
Liiton kotisivu: www.ms-liitto.fi
Puheenjohtaja Paula Saarikoski puh. 050 563 6903
Sihteeri Katja Tarvainen puh. 045 674 9252

Espoon Seudun Näkövammaiset ry
Kuunsäde 2 A-B, 02210 Espoo   
Puh. 09 803 0368, fax  09 803 0278, esn@saunalahti.fi
Liiton kotisivu: www.nkl.fi
pj. Reijo Toiminen
Viherlaaksonranta 18 C 2, 02710 Espoo
Puh. 09 592 710, reijo.toiminen@pp.nkl.fi

Espoon Sydänyhdistys - Hjärtförening i Esbo ry
Annukka Siro
Pohjantie 3, 02100 Espoo
09 455 5664, 050 408 0949, toimisto@espoonsydanyhdistys.fi

Espoon Viittomakieliset ry
Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo
kulttuurisihteeri Leila Tupasela
050 466 0060, evy@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/evy/

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry
Espoon Syöpäpotilaskerho
Rauni Lounio
Torpparintie 4, 02180 Espoo
09 522 537, etelä-suomi@cancer.fi

Eturauhassyöpäpotilaiden Tuki ry
Toimisto ja neuvonta: Helsinginkatu 14 A 1, 00500 Helsinki
Puh. 09 711 050 ma-pe 9.00-15.00
Tukipuhelin 040 828 0000
www.psa.fi  ja  www.eturauhassyopa.info
Espoon vertaistuki- ja pienryhmät joka torstai klo 17.00
Tapiolassa Kauppamiehentie 6, "Apteekintalo" 2. kerros
kts. tukiryhmien ajat ja paikat www-sivuilta
Yhteyshenkilö Espoossa: pj. Kalevi Järvinen
kalevi.jarvinen@kolumbus.fi

Helsingfors Svenska Reumaförening rf
Stora Robertsgatan 20-22 A, 00120 Helsingfors
Puh. 09 645 286 ti klo 16.30-18.00

Helsingin epilepsiayhdistys ry
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki
p. 050 535 4009 ti-to klo 10-12
toimisto.helsinki@epilepsia.fi
www.epilepsia.fi/helsinki
www.facebook.com/helsinginepilepsiayhdistys

Helsingin ja Uudenmaan MS-yhdistys ry
Salme Ruhanen 
Muolaantie 15 A, 02140 Espoo   
09 541 5097
Helsingissä: Kirstinkatu 2, 00530 Helsinki
yhdistys@ms-helsinki.fi
www.ms-liitto.fi

Helsingin Seudun Psoriasisyhdistys ry
Runeberginkatu 15 A 1, 00100 Helsinki 
09 694 0705, toimisto@hepso.net  
Järjestön kotisivu: www.hepso.net
Liiton kotisivu: www.psori.fi
Espoon yhdyshenkilö: Minna Salminen
Nokitontunkuja 4 A 8, 02200 Espoo
minna.salminen@hepso.net

Helsingin Seudun Sairaus- ja Tapaturmainvalidit ry
Päivi Koivunen
Kulmavuorenkatu 5, 00500 Helsinki
Puh. 09  713 991, faksi 09  713 787, helsinki@tsil.fi
www.tsil.fi/liitto/helsinki/

Hyksin Lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät ry
Teresa Jantunen
Kallvikinrinne 4, 02780 Espoo
09 813 7073

Ilco-Uusimaa ry
Marja-Leena Monto
Männiköntie 27 A 6, 04260 Kerava
010 850 4744 tai 050 320 2113, m-l.monto@ilcouusimaa.inet.fi

Kuulovammaisten Lasten Tuki ry
Ilkantie 4, A-osa, 00400 Helsinki 
PL 63, 00401 Helsinki 
Puh. 09 580 3700, faksi 09 580 3701, ipa.seilola@gmail.com

Kynnys ry    
vammaisten kansalaisoikeusjärjestö
Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki  
Puh. 09 685 0110, tekstipuh. 09 6850 1188, faksi 09 6850 1199, kynnys@kynnys.fi
www.kynnys.fi
Yhteyshenkilö Espoossa: Mika Levänen
050 551 3722, mika.levanen@vihrealiitto.fi

LE-Invalidit ry
Arto Aaltonen
Kolmas linja 29, 00530 Helsinki
Puh. 09 1353 3251, faksi 09 75 0742, arto.aaltonen@le-invalidit.fi

Liikenneonnettomuudessa loukkaantuneiden tukiyhdistys ry
Yhteyhenkilö Espoossa: Marja Lamberg
marja.lamberg@kolumbus.fi

Länsi-Uudenmaan Afasia- ja aivohalvausyhdistys ry
Västra Nylands Afasi- och Strokeförening rf
Malla Parviainen                           
Viherkallionkuja 7 D 21, 02710 Espoo           
09 599 922 iltaisin, aivohalvaus.dysfasia@stroke.fi
www.stroke.fi
Yhteyshenkilö Espoossa: Pekka Lehtonen (pj.)
Tuulikuja 4 A 16, 02100 Espoo
0400 504 443 

Läntisen Uudenmaan Fibromyalgiayhdistys ry
pj. Maritta Taskinen
Hevoshaansilta 2 A 7, 02140 Kirkkonummi
040 719 8558, fibro@netti.fi
www.lu-fibro.com

Polioinvalidit ry
Eira Tenhonen
Väli-Henttaantie 22 A, 02200 Espoo
09 523 508

Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry
Toimisto ja diabetesvastaanotto  
Malminkatu 24 D 38, 00100 Helsinki  
Puh. 09 586 0520, ma 10-16, ti 8-15, ke 9-16, to 11-18, pe 10-14 
Faksi 09 5860 5250, yhdistys@psdiabetes.fi
Järjestön kotisivu: www.psdiabetes.fi
Liiton kotisivu: www.diabetes.fi
Yhteyshenkilö Espoossa: Hanne Österberg
hanne.osterberg@nic.fi

Pääkaupunkiseudun MBD-yhdistys ry 
Arja Havilo
Krapupolku, 01100 Itäsalmi
09 875 4997 (iltaisin)

Pääkaupunkiseudun Espoon Selkäyhdistys ry
Titta Hämäläinen
Ruusulankatu 19, 00250 Helsinki
09 454 3225, pssy.ry@selkayhdistys.inet.fi

Rinnetuki ry
c/o Rinnekodin keskuslaitos
02980 Espoo
09 85 511

Rullaten ry
Hile Meckelborg
Pajutie 7 C, 02770 Espoo
Puh. 09 805 7393, faksi 09 805 4470, hile@rullaten.fi
Järjestön kotisivu: www.rullaten.fi
www.esteetontamatkailua.fi
www.accessibletravelling.fi

Suomen Hemofiliayhdistys ry
Mervi Runstén
Postiosoite: PL 631, 00101 Helsinki
Ansaritie 1 a, 00350 Helsinki
Puh. 09 4368 2992, faksi 09 458 3910, info@shyry.org
www.shyry.org

Suomen Migreeniyhdistys ry
Matleena Helojoki   
Sähköttäjänkatu 2 B, 00520 Helsinki
040 848 1032, matleena.helojoki@migreeni.org , migreeni@migreeni.org

Suomen Nivelyhdistys ry
pj. Hannele Jagadeesan
Palotie 18 b, 02760 Espoo
040 701 8104, 045 131 8802, hannele.jagadeesan@niveltieto.net
Espoo-Kauniaisten toiminta:
Salla Raja
045 131 8814 (varmimmin arkisin klo 16-20), salla.raja@niveltieto.net
www.niveltieto.net

Suomen Poliohuolto ry
Anna-Liisa Hillo
Karakalliontie 3 A 3, 02620 Espoo
09 590 488

Suomen Polioliitto ry
Luotsikatu 6 E 28, 00160 Helsinki
Puh. 09 686 0990, faksi 09 6860 9960, birgitta.oksa@suomen-polioliitto.inet.fi

Suomen Vammaisten Lasten Tuki ry
Irja Bäckström
Soukantie 15 F 149, 02360 Espoo
09 802 6381 (iltaisin) tai 09 816 44261

Svenska Hörelskadade i Helsingforsregionen rf
Luthergatan 14 A 1, 00100 Helsingfors
svhorselskadade@svhh.net
www.svhh.net

Svenska Synskadade i Mellersta Nyland rf
Fredriksgatan 35 B 10, 00120 Helsingfors
09 612 1779, syncentr@welho.com
www.fss.fi/distriktförening

Uudenmaan CP-yhdistys ry
Kauppamiehentie 6, 2.krs., 02100 ESPOO
09 466 033, uudenmaan.cp-yhdistys@kolumbus.fi
Järjestön kotisivu: www.kolumbus.fi/uudenmaan.cp-yhdistys
Liiton kotisivu: www.cp-liitto.fi

Uudenmaan keliakiayhdistys ry          
Maarit Hyytiäinen
Sitratori 3, 00420 Helsinki
uky@scifi.fi
www.uusimaa.keliakiayhdistys.fi

Uudenmaan Lapsireuma ry
yhteystiedot päivitetään

Uudenmaan Lihastautiyhdistys – Nylands Muskelhandikappförening rf
Liisa Rautanen
Väinö Auerin katu 10, 00560 Helsinki
Puh. 09 8684 5570, faksi 09 8684 5571, toimisto@uudenmaanlihastautiyhdistys.fi
Järjestön kotisivu: www.uudenmaanlihastautiyhdistys.fi
Liiton kotisivu: www.lihastautiliitto.fi

Uudenmaan Meniere-yhdistys ry
pj. Mirjami Lahti
Elontie 57 b, 00660 Helsinki
040 547 8493, mirjami.lahti@netti.fi  tai mirjami.lahti@maanmittauslaitos.fi

Uudenmaan Munuais- ja Siirtopotilaiden yhdistys ry
Paula Lappalainen
Runeberginkatu 15 A 1, 00100 Helsinki
Puh. 09 44 0094, ma, ke-pe 10.00-14.00, ti 14.00-18.00, faksi 09 454 4176, uumu.sihteeri@uumu.inet.fi

Uudenmaan sydänlapset / Sydänlapset ry
Eija Suominen                                         
Oltermannintie 8, 00620 Helsinki
09 7527 5275

Suomen Kipu ry
Kauppamiehentie 6
02100 Espoo
Toimisto avoinna 8.30-15.30
Puhelin: 045 129 0707
sähköposti: toimisto@suomenkipu.fi
Puheenjohtaja Liisa Mikkonen
Kotisivut: www.suomenkipu.fi