Esbo stads linje i kommunreformen är en metropollösning

Kommunindelningsutredarna som genomfört finansministeriets särskilda utredning om kommunindelning föreslår att Esbo, Helsingfors, Grankulla, Sibbo och Vanda ska bli en enda stad.  Om sammanslagningsavtalet godkänns innebär det att kommunerna upphör att existera 31.12.2016 och att de slås samman till en ny kommun som inleder sin verksamhet 1.1.2017. 

Förslaget strider mot de riktlinjer fullmäktige tidigare beslutat om.

Esbo anser att metropollösningen är central för att lösa problemen i Helsingforsregionen. Metropolområdet behöver en markanvändningsplan för metropolen som styr utvecklingen av markanvändning, boende och trafik så att tillväxten kan kontrolleras på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt. Med en lyckad metropollösning skapas goda förutsättningar för att avvärja segregation.

Kommunindelningsutredningen ska vara frivillig och Esbo motsätter sig tvångssammanslagningar.

Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Vichtishar startat en frivillig sammanslagningsutredning.

Kommunreformens  pågående projekter är metropolförvaltning, beredningen av en lag om kommunstrukturen, tjänsteförsörjning inom den allmänna social- och hälsovården, en förnyelse av kommunallagen och en förnyelse av statsandelssystemet. 

Rapporten Toimintaympäristön tila ja kehitys för utredningen om Esbo–Grankulla–Kyrkslätt–Vichtis 28.1.2014

Metropollösningen 5.3.2013

Metropolialueen esiselvityksen loppuraportti