Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Vichtis -utredningen

Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Vichtis inledde en gemensam kommunutredning i september 2013. Målet är i första hand att reda ut möjligheterna att utveckla samarbetet mellan kommunerna – hur kunde kommunerna samarbeta för att främja invånarnas välfärd, trygga en god livsmiljö och hållbar utveckling samt förbättra konkurrenskraften och livskraften i regionen? Dessutom stadgar kommunstrukturlagen att kommunerna ska utreda vilka fördelar och nackdelar en kommunsammanslagning kan ha och utifrån resultaten bereda ett eventuellt förslag för kommunsammanslagning.

Kommunerna gör utredningen som ett gemensamt projekt som grundar sig på en omfattande beredning. Med utredningen som utgångspunkt bedömer och beslutar kommunerna om beredningen av eventuella förslag och avtal om sammanslagning.

Arbetet har indelats i faser. I utredningsfasen skapas en beskrivning av nuläget och om hur samarbetet kunde utvecklas och förnyas. Samtidigt utreds för- och nackdelarna.

Senare följer en bedömningsfas där man utvärderar resultatet enligt kommunstrukturlagens krav och möjligheterna att utveckla samarbetet.

Utredningsplan

Arbetsgrupper

Kommunikationsplan

Beslut och rapporter (på finska)