Särskild kommunindelningsutredning

Finansministeriet har tillsatt en särskild kommunindelningsutredning. Utredarna föreslår att Esbo, Grankulla, Helsingfors, Sibbo och Vanda sammanslås genom att dessa upphör 31.12.2016 och förenas i en ny kommun som heter Helsingfors. Den nya kommunen skulle inleda sin verksamhet 1.1.2017.

Förslaget strider mot de riktlinjer fullmäktige tidigare beslutat om. Stadsdirektör Jukka Mäkelä har anmält avvikande mening och reserverat Esbo stad mot förslaget samt lämnat en motivering att fogas till utredningens rapport.