Finska utbildnings- och dagvårdsnämnden

Den finska utbildnings- och dagvårdsnämnden (på finska "opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta") svarar för att utveckla, styra och bedöma den finska dagvården och utbildningen. Nämndens uppgifter bestäms i instruktionen för nämnder och direktioner i bildningssektorn. För ärenden som gäller svensk dagvård och utbildning svarar nämnden Svenska rum.

Under nämnden lyder enheten för finsk dagvård och enheten för finsk utbildning.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Ledamöter (på de finska nätsidorna)

Föredragningslistor och protokoll finns i ett skilt system
Föredragningslistor och protokoll

Mötessekreterare och protokollsutdrag
Tuija Seppänen
Kamrersvägen 3 B, 12. vån
PB 30
02070 ESBO STAD
tel. 050 395 2160
fornamn.efternamn@esbo.fi

Om du direkt påverkas av nämndens beslut eller beslutet avser dig får du efter nämndens möte ett utdrag ur protokollet. Du får också anvisningar om hur du kan söka om ändring i beslutet. Övriga kan söka om ändring i beslutet inom 14 dagar från det att protokollet varit framlagt offentligt. Staden lägger vanligtvis fram protokollet offentligt fredag veckan efter mötet. Protokollet läggs fram på bildningssektorn, Kamrersvägen 3 B, våning 8. Du kan också läsa protokollet på stadens webbplats.