Kulturnämnden

I kulturnämndens uppgiftsområde ingår ärenden som gäller stadens finska kulturutbud och kulturprofil, stadsmuseet och stadsorkestern samt stadsbiblioteket.

Föredragningslistor och protokoll finns i ett skilt system (på finska)
Föredragningslistor och protokoll

Ledamöter (på de finska nätsidorna)

Nämndens uppgifter
Se instruktionen för nämnder och direktioner i bildningssektorn.

Mötessekreterare och protokollsutdrag
Paula Pullinen
Kamrersvägen 3 B, 12. vån
PB 30
02070 ESBO STAD
tel. 043 825 2427
paula.pullinen@espoo.fi

Om du direkt påverkas av nämndens beslut eller beslutet avser dig får du efter nämndens möte ett utdrag ur protokollet. Du får också anvisningar om hur du kan söka om ändring i beslutet. Övriga kan söka om ändring i beslutet inom 14 dagar från det att protokollet varit framlagt offentligt. Staden lägger vanligtvis fram protokollet offentligt fredag veckan efter mötet. Protokollet läggs fram på bildningssektorn, Kamrersvägen 3 B, våning 8. Du kan också läsa protokollet på stadens webbplats.