Mötestider

Mötena börjar i regel kl. 17.30.

Möten 2017

tis 26.9.2017
tis 21.11.2017
tis 12.12.2017