Revisionsnämnden

Revisionsnämnden granskar ändamålsenligheten i stadens förvaltning och ekonomi.

Förutom stadsfullmäktige och stadsstyrelsen är revisionsnämnden det enda obligatoriska förtroendeorganet enligt kommunallagen. Dess uppgifter är att granska förvaltningen och ekonomin. För detta ändamål bereder nämnden för stadsfullmäktige alla revisionsärenden.

Föredragande

Stadsrevisor Virpi Ala-aho
Tfn 046 877 2801
PB 113
02070 Esbo stad
E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Mötessekreterare

Revisor Riitta Björklund
Tfn 046 877 2974
PB 113
02070 Esbo stad
E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Protokollsutdrag (även på svenska)

Av mötessekreteraren

Ändringssökande

I allmänhet är revisionsnämndens ärenden beredning eller verkställande som det inte går att söka ändring i.

Yrkanden på rättelse i beslut, då detta är möjligt ställs till revisionsnämnden i Esbo inom 14 dagar efter delfåendet och anvisningarna för rättelseyrkande skall följas.

Revisionsnämnden 
Centralförvaltningens registratur                    
PB 1
02070 Esbo stad
Tfn  09 816 212 491, 816 212 492 
fax  09 816 22495
tjänstetid vardagar 8.00 - 15.45

Besöksadress: Asemakuja 2 C, Esbo centrum

På de finska sidorna

Ledamöter