Nämnden Svenska rum

Nämnden Svenska rum svarar för ärenden som gäller dagvård, utbildning, arbetarinstitutet, kultur och ungdom, till den del det gäller att ordna svenska tjänster. 

Föredragningslistor och protokoll finns i ett separat system
Föredragningslistor och protokoll

Nämndens uppgifter
Se instruktionen för nämnder och direktioner i bildningssektorn.

Mötessekreterare och protokollsutdrag
Paula Pullinen
PB 30, 02070 ESBO STAD
Kamrersvägen 3 B (Esbo centrum)
puh. 043 825 2427
E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Om du direkt påverkas av nämndens beslut eller beslutet avser dig får du efter nämndens möte ett utdrag ur protokollet. Du får också anvisningar om hur du kan söka om ändring i beslutet. Övriga kan söka om ändring i beslutet inom 14 dagar från det att protokollet varit framlagt offentligt. Staden lägger vanligtvis fram protokollet offentligt fredag veckan efter mötet. Protokollet läggs fram på bildningssektorn, Kamrersvägen 3 B, våning 8. Du kan också läsa protokollet på stadens webbplats.