Nämnden Svenska rum

Nämnden Svenska rum svarar för ärenden som gäller dagvård, utbildning, arbetarinstitutet, kultur, idrott och ungdom, till den del de gäller att ordna svenska tjänster. 

Föredragningslistor och protokoll finns i ett skilt system
Föredragningslistor och protokoll

Nämndens uppgifter
Se instruktionen för nämnder och direktioner i bildningssektorn.

Mötessekreterare och protokollsutdrag
Annika Forstén
PB 30, 02070 ESBO STAD
Kamrersvägen 3 B (Esbo centrum)
tel. 046 877 3552
E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Om du direkt påverkas av nämndens beslut eller beslutet avser dig får du efter nämndens möte ett utdrag ur protokollet. Du får också anvisningar om hur du kan söka om ändring i beslutet. Övriga kan söka om ändring i beslutet inom 14 dagar från det att protokollet varit framlagt offentligt. Staden lägger vanligtvis fram protokollet offentligt fredag veckan efter mötet. Protokollet läggs fram på bildningssektorn, Kamrersvägen 3 B, våning 8. Du kan också läsa protokollet på stadens webbplats.