Stadgor

Fullmäktige bestämmer genom instruktioner om stadens förvaltning. Om instruktioner stadgas i 16 § i kommunallagen.

Stadgor av speciellt intresse för invånarna är byggnadsordningen och miljöskyddsföreskrifterna under punkt 8 Övriga stadgor.