Stadgor

Fullmäktige bestämmer om ordnandet av kommunens förvaltning i förvaltningsstadgan. I den bestäms stadens politiska organisations och personalorganisations grundstruktur, uppgifter och ledningssystem. Bestämmelser om förvaltningsstadgan finns i 90 § i kommunallagen. Stadgesamlingen innehåller också verksamhetsföreskrifter om intern förvaltning.

Obs: Förvaltningsstadgan ersätter instruktionerna nedan. Denna sida uppdateras sommaren 2017.