Stadsfullmäktige

Fullmäktige 2017

Esbos stadsfullmäktige är stadens högsta beslutsfattande organ. Stadsfullmäktige har 75 ledamöter som väljs vart fjärde år.

Stadsfullmäktige ansvarar för Esbo stads verksamhet och ekonomi. Fullmäktige fattar beslut om årsbudgeten, godkänner bokslutet och ansvarar för stadens strategiska linjer. Fullmäktige fastställer grunderna för hur administrationen ska organiseras och väljer förtroendemän i stadsstyrelsen och övriga organ. Fullmäktige kan delegera beslutanderätt till lägre organ.

Förrän ett ärende når fullmäktige bereds det av tjänstemän och behandlas i nämnder och i stadsstyrelsen. I fullmäktigesalen debatteras det gemensamt mellan alla ledamöter.

Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. De hålls i Fullmäktigegården, Esbogatan 5. Sammanträdena sänds direkt via webben och kan ses som inspelningar efteråt.

Partiernas platsfördelning 

Samlingspartiet (Saml) 29
Gröna förbundet (Gröna) 13
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) 10
Sannfinländarna (Sannf) 9
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) 6
Centern i Finland (C) 2
Vänsterförbundet (VF) 2
Kristdemokraterna i Finland (KD) 2 
Vårt Esbo 1, (1.1.2015)
Obundna i Esbo 1 (Obundna), (15.1.2017)

Mötessekreterare

Jouni Majuri
tfn  050 526 2173
e-post enligt modellen fornamn.efternamn@espoo.fi
Protokollsutdrag kan beställas på tfn 043 824 8888 och 043 825 4834.

Ändring i stadsfullmäktiges beslut kan sökas med kommunalbesvär.

Fullmäktiges ordförande

Ordförande Maria Guzenina, SDP   
Första vice ordförande Sirpa Hertell, Gröna
Andra vice ordförande Marika Niemi, Saml

Fullmäktigegruppernas ordförande

Pia Kauma, Saml
Inka Hopsu, Gröna
Martti Hellström, SDP
Seppo Huhta, Sannf
Mikael Eriksson, SFP
Yrjö Rossi, C
Kari Uotila, VF
Antero Laukkanen, KD
Ulf Johansson, Vårt Esbo, (1.1.2015)
Kurt Byman, Obundna (15.1.2017)

Fullmäktigeledamöter 2013-2016  

Ersättare i fullmäktige 2013-2016