Mötestider

Stadsfullmäktige sammanträder i Fullmäktigegården, Esbogatan 5 i Esbo centrum måndagar kl 17.30, om inte annat anges. Sammanträdena är offentliga.

Sammanträden 2017

23.1
27.2
20.3
24.4
22.5
12.6

21.8
11.9
16.10
20.11
7.12 (budget kl. 16.00)
11.12