Mötestider

Stadsfullmäktige sammanträder i Fullmäktigegården, Esbogatan 5,  måndagar kl. 17.30, om inte annat anges. Sammanträdena är offentliga.

Sammanträden 2017

21.8
11.9
16.10
20.11
7.12 (budget kl. 16.00)
11.12

Sammanträden 2018

22.1
26.2
19.3
23.4
21.5
11.6

20.8
10.9
15.10
19.11
5.12 (budget kl. 16.00)
10.12