Fullmäktiges sammanträden på webben

Då stadsfullmäktige i Esbo sammanträder kan man följa med mötet i direktsändning på webben. Fullmäktige sammanträder ungefär en gång per månad, i allmänhet på måndagar kl. 17.30 med kaffepaus kl. 19.30–20.

För att kunna se på direktsändningen måste du ha en tillräckligt snabb (1 Mb/s) och stabil webbuppkoppling. Om du använder trådlöst nät eller mobildatauppkoppling kan anslutningshastigheten variera och orsaka tillfälliga avbrott i sändningen. 

För att se direktsändningen behöver du ha programvaran Adobe Flash Player 10.1 (eller nyare version) installerad på datorn. Adobe Falsh Player behövs i PC- och Mac-omgivning och med Android men inte med iOS anordning (iPhone, iPad, iPod touch). Du kan ladda ner Adobe Flash Player gratis på Adobes webbplats http://www.adobe.com/products/flashplayer/.

Fullmäktiges sammanträden är offentliga och du kan följa med dem från läktaren. Fullmäktigegården ligger i Esbo centrum, Esbogatan 5. Fullmäktiges inspelade sammanträde kan ses på stadens webbplats från eftermiddagen dagen efter sammanträdet.

Du kan kommentera och följa diskussionen om ärendena på fullmäktiges möte i Twitter med hashtag #Espoovaltuusto. Kommentarerna visas också i den direktsända webbsändningen.

Fullmäktiges sammanträden 2017

23.1 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
27.2 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
20.3 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
24.4 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
22.5 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
12.6 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
21.8 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
11.9 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
16.10 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
20.11
7.12. (budgetförslag kl. 16.00)
11.12

Fullmäktiges sammanträden 2016

25.1 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
15.2 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
14.3 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
25.4 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
23.5 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
13.6 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2

22.8 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
12.9 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
17.10 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2 
31.10 Ett extra sammanträde, del1 / del 2
14.11 Ett extra sammanträde, del 1 / del 2
21.11 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
7.12  Fullmäktiges sammanträde om budgeten 2017, del 1 / del 2
12.12 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2