Stadsarkivet

Stadsarkivet är beläget på tredje våningen i köpcentret Entresse, adress Brogatan 11. 

Centralarkivet förvarar kommunala och privata arkiv.
Offentliga handlingar kan läsas och studeras i stadsarkivets lokaler. Arkivet står också till tjänst med avgiftsbelagda utdrag och kopior.
Beträffande sekretessbelagda handlingar följer vi bestämmelserna i offentlighetslagen.  Rätten till information kontrolleras.

Beställning av informationstjänster bör lämnas in i god tid.
Prisexempel på kopierade handlingar: A4 0,50€, A3 1€

protokollsutdrag och verifierad handlingskopia: A4 1€ /sida

Hundra handlingar på väg mot molnet är en installation  och utställning i tre delar som ordnas av stadsarkivet.

Finland 100 i stadsarkivet (pdf, 324 Kt)

100 handlingar på väg mot molnet här (pdf, 5870 Kt)