Arkivhistoria

Det kan sägas att arkivtjänsterna i Esbo uppstod år 1914 då kommunen bildade en kamrerstjänst med ett fullmäktigebeslut d.26.10.1914. Till tjänsten valdes Edvard Salenius 21.12.1914. En av hans uppgifter var att sköta kommunens arkiv och kansli. Stadsarkivet firar i år sin 100 åriga verksamhet och har publicerat historiken "100 år av  arkivhistoria i Esbo 1914-2014. Publikationen kan läsas via länken nedan.

.