Elektroniskt arkiv

I det elektroniska arkivet finns förtecknad information om de arkiv som förvaras i stadsarkivet. Du kan bläddra i arkivet med hjälp av bläddrarvyn(selaus) eller pröva på sökfunktionen. Arkivens metadata kompletteras hela tiden. I det elektroniska arkivet finns det i digital form b. l.a. gamla protokoll från kommunalstämman, kommunalberättelser och centrala audiovisuella upptagningar från kommunens verksamhet. En stor del av det digitala materialet kan för upphovsrättsliga skäl och med hänsyn till personregisterlagen inte finnas till offentligt påseende. Metadata om materialet kan man ändå finna i arkivförteckningen. Tilläggsuppgifter kan du fråga av stadsarkivet

Det elektroniska arkivet

Stadsarkivet förvarar kommunala och privata arkiv.
De kommunala arkivsamlingarna består av arkiv från ämbetsverk och inrättningar, kommittéer och arbetsgrupper samt motsvarande organisationer. Materialet består av handlingar som ska sparas länge och permanent, bland annat protokoll, konstruktionsritningar för byggnader, klientdokument inom hälsovården och skolbetyg.

Privata arkiv kommer till exempel från olika föreningar, väglag och en del privata läkarstationer som fungerat i Esbo.


Mängden handlingar som ska förvaras länge eller permanent uppgår till 5468 hyllmeter. Materialet har samlats sedan år 1868. Det finns enstaka dokument som är ännu äldre. Den äldsta handlingen i stadsarkivet är ett svar till en ansökan om lagfart för Träskända gård från 1756.