Informationen

Koncernstaben
Bildningssektorn
Social- och hälsovårdssektorn
Teknik- och miljösektorn 

Prenumerera på Esbo stads pressmeddelanden

Koncernstabens information

Koncernstabens informationsenhet svarar för information om hela staden och om stadsfullmäktige och stadsstyrelsen. Enheten styr och stöder informationen runt om i staden och utvecklar stadens växelverkan med invånarna.

Kommunikationsdirektör Satu Tyry-Salo 
tfn 046 877 1445

Kommunikationschef Johanna Pajakoski
tfn 050 395 2162

Kommunikationschef Hanna Kautto
tfn 046 877 3908

Kommunikationschef Virpi Pakkala
- webben
tfn 046 877 3282

Kommunikationschef Taina Vehviläinen
- intern kommunikation
tfn 043 824 4804

Informatör Patrik Fagerström
tfn 043 827 0979

Grafisk planerare Minna K. Konttinen
tfn 046 877 3676

Kommunikationssekreterare Ona Sarjanen
tfn 043 825 1182

Kommunikation, koncernstaben
PB 12
02070 ESBO STAD

Stadsutveckling

Marknadsföringsplanerare Mari Ala-Mikkula
- Espoo Innovation Garden
tfn 042 826 7495

Innovation Gardener Hannele Meller
- marknadskommunikation
tfn 050 360 3758

Bildningssektorn

Kommunikationschef
Heli Holm
tfn 050 533 6890

Kommunikationschef
Stig Granfors
tfn 050 345 4185
- webbkommunikation

Bildningssektorn
Informationen
PB 30
02070 ESBO STAD

Svenska bildningstjänster (svensk dagvård, utbildning, kultur, ungdom, Esbo arbis)
Informatör
Linda Ekholm
tfn 043 826 6831

Kultur
Informationsplanerare
Johanna E. Tiainen
tfn 046 877 2121

Stadsbiblioteket
Informationskoordinator
Marjut Saloniemi
tfn 050 303 6937

Esbo stadsmuseum
Kundrelationschef
Marianne Långvik-Huomo
tfn 050 336 8439

WeeGee
Kontaktsekreterare
Minna Kaarmila
tfn 050 355 7105

Esbo kulturcentrum
Marknadsföringschef
Mari Karjanoja
tfn 050 520 4572

Barnkulturcentret Lilla Aurora
Informatör
Sanna Uuksulainen
tfn 043 826 5267

Sellosalen
Producent
Tero Kaakkunen
tfn 050 494 6788

Svenska kulturevenemang /Svenska bildningstjänster
Kulturproducent
Eva Monthén
tfn 050 430 3956

Svenska Ungdomstjänster / Sökö Ungdomslokal
Ungdomsledare
Glenn Grip / Sebastian Östman
tfn 046  877 1361 / tfn 043 824 6101

Idrotts- och ungdomstjänster
Marknadsföringschef
Jetta Laajarinne
tfn 040 848 7868

Webbinformatör
Susanna Kilappa
tfn 050 544 6044

Finsk utbildning
Informatör
Seija Juntunen
tfn 050 339 5887

Finsk dagvård
Informatör
Kaisa Pitkänen
tfn 046 877 1942

Ekonomi och personal
Assistent
Taru Turpeinen
tfn 050 337 3164

Tapiola Sinfonietta
Marknadsföringschef
Helena Ruhkala
tfn 040 514 0358

Social- och hälsovårdssektorn

Kommunikationschef Outi Huida
tfn 050 346 9798

Äldreomsorg
Informatör Ann-Marie Nystedt
tfn 046 877 2119

Familje- och socialservice
Informatör Arja Karasvirta
tfn 046 877 1155

Webbkommunikation
Informatör Sami Rontti
tfn 046 877 3219

Social- och hälsovårdssektorn
Informationen
PB 202
02070 ESBO STAD
fax 09 816 23310

Teknik- och miljösektorn

Kommunikationschef Ilkka Paalanen
tfn 050 382 3501

Informatör Tuuli Tammivuori
tfn 043 827 1934

Medieassistent Saira Jaferi
tfn 043 824 9852

Teknik- och miljösektorn
Informationen
PB 49
02070 ESBO STAD
fax 09 8162 5386

Stadsplaneringscentralen
Informatör Lea Keskitalo
tfn 046 877 2478

Affärsverket Esbo lokaler
Sekreterare Anna-Maria Vuorinen
tfn 043 824 4832

Byggnadstillsyn
Sekreterare Tiina Eronen
tfn 043 825 2315

Stadsteknikcentralen
Informatör
tfn

Miljöcentralen
Medieassistent Eija Rissanen
tfn 043 8248480

Villa Elfvik
Direktör för Naturens hus Pulkkinen Riitta
tfn 043 826 5217

Planerare Katri Luukkonen
tfn 043 826 5253

E-post (inga skandinaviska tecken) enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi