Stadens tjänster

På samservicekontoren kan du

 • Skicka post till Esbo staden
 • Hämta stadens blanketter
 • Kopiera, printa och skanna dokument (0,40 €/sida, dubbelsidig kopia 0,80 €, A3-kopia 0,40€/sida, kopior och utskrifter på sociala förmåner gratis) Var vänlig notera att hos Tapiola samservicekontoren kan du inte skriva ut dina egna dokument. 
 • Köpa guidekartor över Esbo
 • Ta del av stadens kungörelser och planförslag
 • Betala fakturor från Esbo stad (om mottagaren är HNS, Esbo stad co/Aktiv Kapital eller co Intrum Justitia Ab kan fakturan inte betalas på samservicekontoret)
 • Köpa armband för Esbo stads gym
 • Hämta Esbo stads Sportkortet 68+
 • Köpa fisketillstånd för Esbos havsområde
 • Köpa Espoo Caterings matkuponger (mellanmålskort för skolelever 10 €/styck)
 • Hyra olika länders flaggor (6,56 €/dygn + 1,43 €/fler dygn (Obs! Endast på Esbo centrums samservicekontor)