Kort om Esbo

Esbo är Finlands näst största stad. Ett av stadens särdrag är att den består av fem separata stadscentrum som kombinerar det urbana med det småhusdominerade och med landsortsmiljön.

Flera internationella företag och högteknologiföretag har sina huvudkontor i Esbo. Många invånare i grannkommunerna pendlar varje dag till sina jobb i Esbo. Kollektivtrafiken i staden är en viktig del av huvudstadsregionens kollektivtrafiknätverk.

Esbo är internationellt känt som ett center för kompetens, forskning och utveckling, med Aalto-universitetets campus som en mittpunkt.

Utmärkande för Esbo är de omfattande naturområdena: havsstränderna, skärgården, de skyddade ödemarkerna och vattendragen på sjöplatån. Kulturlandskapen, den bebyggda miljön och naturområdena liknar tillsammans ett miniatyr-Finland.

Esbo i siffror 

 • Invånarantal: 274 522 (31.12.2016)
 • Anställda hos staden: 13 870 (31.12.2016)
 • Stadscentrum: Esbo centrum, Esboviken, Alberga, Mattby, Hagalund
 • Areal: 528 km²
 • Landområden: 312 km²
 • Vattenområden: 216 km²
 • Öar: 165
 • Sjöar: 95
 • Havskust: 58 km
 • Inkomstskattesats: 18 %
 • Arbetslöshetsgrad: 10,3 % (31.12.2016)
 • Stadsfullmäktige: 75 ledamöter (Saml 26, Gröna 17, SDP 10, Sannf. 7, SFP 6, C 3, VF 3, KD 2, Liberala fullmäktigegruppen (Lib.) 1