Internationella relationer

Esbo är ett hem för invånare och företag från hela världen. Idag talar cirka 10 procent av stadens invånare ett annat språk än finska eller svenska som modersmål. Dessutom har över 420 utländska företag etablerat sig i Esbo.

Esbo stad främjar internationalisering och arbetar för att stärka stadens attraktivitet och konkurrenskraft. Därför upprätthåller staden relationer till sina vänorter, deltar aktivt i många slags nätverk för städer och organisationer, välkomnar internationella gäster att bekanta sig med Esbo och håller kontakt med sina internationella invånare och företag. Via sin internationella verksamhet samarbetar staden med många lokala aktörer inom utbildning, kultur, vetenskap, samhälle och ekonomi.

Esbo påverkar europeiska städers kulturpolitik i främsta ledet 12.10.2016
Esbo stad har valts till viceordförande för stadsnätverket Eurocities kulturforum för 2017-2018. Rollen som viceordförande erbjuder möjligheter att utveckla kulturtjänster och påverka Europeiska unionens kulturpolitik i europeiskt samarbete.
Esbo belönades som föregångarstad för livslångt lärande 29.9.2015
Esbo stad har fått Lärande stad -priset av Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, Unesco, för sina insatser för livslångt lärande.

Nyheter

RSS

Målgrupp:
  • Elever och studerande, 
  • Immigranter, 
  • Turister, 
  • Flyttare, 
  • Föreningar, 
  • Företag