Internationella relationer

Esbo är ett hem för invånare och företag från hela världen. Idag talar cirka 10 procent av stadens invånare ett annat språk än finska eller svenska som modersmål. Dessutom har över 420 utländska företag etablerat sig i Esbo.

Esbo stad främjar internationalisering och arbetar för att stärka stadens attraktivitet och konkurrenskraft. Därför upprätthåller staden relationer till sina vänorter, deltar aktivt i många slags nätverk för städer och organisationer, välkomnar internationella gäster att bekanta sig med Esbo och håller kontakt med sina internationella invånare och företag. Via sin internationella verksamhet samarbetar staden med många lokala aktörer inom utbildning, kultur, vetenskap, samhälle och ekonomi.