Internationella relationer

Esbo är ett hem för invånare och företag från hela världen. Idag talar cirka 10 procent av stadens invånare ett annat språk än finska eller svenska som modersmål. Dessutom har över 420 utländska företag etablerat sig i Esbo.

Esbo stad främjar internationalisering och arbetar för att stärka stadens attraktivitet och konkurrenskraft. Därför upprätthåller staden relationer till sina vänorter, deltar aktivt i många slags nätverk för städer och organisationer, välkomnar internationella gäster att bekanta sig med Esbo och håller kontakt med sina internationella invånare och företag. Via sin internationella verksamhet samarbetar staden med många lokala aktörer inom utbildning, kultur, vetenskap, samhälle och ekonomi.

Esbo belönades som föregångarstad för livslångt lärande 29.9.2015
Esbo stad har fått Lärande stad -priset av Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, Unesco, för sina insatser för livslångt lärande.
En hållbar stad är värd att älska 29.1.2015
Esbo är i finalen i tävlingen om årets klimatstad. Earth Hour City Challenge ordnas av Världsnaturfonden. Ställ upp för din stad! We love Espoo finns i Facebook.

Nyheter

RSS
 • Verksamheten i lärocentret Opinmäki i Esbo främjar välfärd för och gemenskap bland människor i alla åldrar och med olika kulturell bakgrund. Därför har den internationella organisationen för lärande städer, International Association of Educating Cities, belönat lärocentret för dess goda verksamhetssätt.
 • Europeiska kulturaktörer bekantar sig måndagen den 14 mars med Esbo stads modell för kulturpedagogik, kultur- och idrottsstigen KULPS! Representanter för tio städer gör en exkursion till Esbo som en del av projektet Culture for Cities and Regions som ordnas av nätverket Eurocities.
 • Esboregionens utbildningssamkommun Omnia har tillsammans med en rad samarbetspartners utvecklat yrkesutbildningssystemet i Egypten. Projektet, som förverkligats 2013-2015, har genomförts med 1,3 miljoner euros EU-finansiering.
 • Den internationella innovationskonferensen Open Innovation 2.0 går av stapeln i Otnäs i Esbo 8–9.6. Konferensen tar upp frågor såsom entreprenörskap, start up-företag, smarta städer, digitala plattformer i anknytning till öppna innovationer och digitaliserade tjänster samt utvecklingen av Europas innovationsekosystem.
 • Ungdomar i Esbos nordiska vänorter ordnar en egen vänortsträff i Esbo den 14. – 19.4.2015. Ungdomarna träffas för att bekanta sig med varandras kulturer samt lära känna lokalpolitiken och ungas påverkningsmöjligheter i de olika vänorterna.
Publicerad 21.1.2013 kl. 8.34 , uppdaterad 18.4.2016 kl. 14.01

Målgrupp:
 • Elever och studerande, 
 • Immigranter, 
 • Turister, 
 • Flyttare, 
 • Föreningar, 
 • Företag