Expertbesök

Esbo stad välkomnar intresserade gäster att bekanta sig med bland annat den finska utbildningen, dagvården, äldreomsorgen eller Iso Omena servicetorg. Gäster får också bekanta sig med stadens företagsamhets- och innovationsekosystem Espoo Innovation Garden. Expertbesöken kan inkludera bland annat besök till lokala läroanstalter eller forskningsinstitutioner och presentationer av olika ämnen och diskussioner.

Daghems- och skolbesök:

Besök Espoo Innovation Garden.

Fråga per e-post: mayumi.shimizu@espoo.fi