Expertbesök

Esbo stad välkomnar intresserade gäster att bekanta sig med bland annat den finska utbildningen, dagvården eller äldreomsorgen eller Iso Omena servicetorg. Gäster får också bekanta sig med stadens företagsamhet- och innovationekosystem. Expertbesöken kan inkludera bland annat besök till lokala läroanstalter eller forskningsinstitutioner och presentationer av olika ämnen och diskussioner.

Expertbesöken och presentationerna planeras enligt gruppernas behov. Espoo Marketing Oy ansvarar tillsammans med Travel Experience för besök vid Esbo stad och dess enheter. Espoo Marketing Oy och Travel Experience ger på begäran mer information om priser och tilläggsuppgifter. Praktiska researrangemang, så som transport, logi, tolkning och guidning ingår inte i priserna.

Skolbesök:

Special Interest Programmes in Espoo 2014

Finsk utbildning: International Visitors