Nätverk

Esbo stad är en aktiv medlem i flera internationella nätverk. Nätverken möjliggör utbyte av information och erfarenheter så att staden kan utveckla sina tjänster och personalens kunnande. Dessutom strävar nätverken efter att påverka beslut som är viktiga för städerna, bland annat inom EU, och efter att stärka den lokala administrationens viktiga roll i samhället.