Vänorter

Esbo stad har etablerade relationer till sina vänorter i Norden, Ryssland, Kina, Estland, USA och Ungern. Via vänskapsrelationerna främjas samförstånd och samarbete. Stadens invånare och personal utbyter idéer och erfarenheter samt bekantar sig med vänorterna. Särskilt kultur- och undervisningsfrågor är viktiga i samarbetet med vänorterna.

År 1998 undertecknade Esbo och Shanghai ett partnerskapsavtal och ett år senare gjorde städerna sitt första samförståndsavtal. Enligt det aktuella samförståndsavtalet för 2010–2015 samarbetar städerna inom vetenskap och teknologi, universitetssamarbete och genom att utbyta framgångsrika förfaringssätt.

Esbos vänorter: 
Esztergom, Ungern
Gattjina, Ryssland
Irving, USA
Kongsberg, Norge
Kristianstad, Sverige
Køge, Danmark
Nõmme, Estland
Shanghai, Kina
Skagafjörður, Island
Sotji, Ryssland