Kartor från Esbos stan och huvudstadsregionen

Huvudstadsregionens servicekarta 
Huvudstadsregionens servicekarta uppger vilka offentliga tjänster som erbjuds i Esbo och i huvudstadsregionen och hur de kan nås. Kartan fungerar också med mobiltelefon. En version med hög kontrast har tagits fram för svagsynta personer. Kartan kan också användas med terminalutrustning för synskadade.

Esbo karttjänst
Guidekarta, ortofoto, fastighetskarta samt stadens tjänster (bl.a. snedbilder), jordarter, detaljplaner, skidspår och naturstigar.

HelsingforsRegionen.fi
På webbsidan bland annat en guidekarta över huvudstadsregionen och Helsingforsregionens resplan.

Huvudstadsregionens cykel- och friluftskarta
Kartans språk är finska.

Reseplaneraren (reittiopas)

Tidtabeller och rutter också på HRTs webbsida och närtrafikens tidtabeller på VRs webbsida.

Publicerad 4.1.2012 kl. 12.31 , uppdaterad 22.9.2016 kl. 11.03