Kartor från Esbos stan och huvudstadsregionen

Huvudstadsregionens servicekarta 
Huvudstadsregionens servicekarta uppger vilka offentliga tjänster som erbjuds i Esbo och i huvudstadsregionen och hur de kan nås. Kartan fungerar också med mobiltelefon. En version med hög kontrast har tagits fram för svagsynta personer. Kartan kan också användas med terminalutrustning för synskadade.

Esbo karttjänst
Guidekarta, ortofoto, fastighetskarta samt stadens tjänster (bl.a. snedbilder), jordarter, detaljplaner, skidspår och naturstigar.

HelsingforsRegionen.fi 
På webbsidan bland annat en guidekarta över huvudstadsregionen och Helsingforsregionens resplan.

Huvudstadsregionens cykel- och friluftskarta
Kartans språk är finska.

Publicerad 4.1.2012 kl. 12.31 , uppdaterad 6.11.2015 kl. 15.12