Esbo stads publikationer

Hela stadens publikationer

Staden ger ut informationstidningen Espoo Esbo som delas ut i alla hem i Esbo. Stadens anställda får fyra gånger om året personaltidningen Wieteri. Stadens mångsidiga tjänster och vem man ska kontakta har samlats i en broschyr. Dessutom publiceras många olika slags aktuella rapporter och undersökningar, liksom Eetvartti – en översikt av omvärlden.

Personalberättelsen, årsredovisningen och ekonomiberättelsen ger dig en överblick av stadens verksamhet under det föregående året.

Personalberättelser

Varje års personalberättelse innehåller en sammanfattning på svenska.

Årsredovisningar

Ekonomiberättelser

Ekonomiberättelse innehåller en sammanfattning på svenska.

Idrottstjänsterna

Webbtidningen Ylös ja ulos Espooseen! om friluftsliv, även som pdf.

Webbtidningen Kimpassa kuntoon 2014–2015 om den ledda motionens kurser, även som pdf.

De nyaste numren av webbtidningen Espoo liikkuu.

Idrottstjästernas årsberättelse (pdf)

Kultur

Verksamhetsberättelse 2016
KulturEsbo 2030 (webbtidning) 
Kaikukortti broschyr
Kulturkompis broschyr
Verksamhetsberättelse 2015 

Kommunikation och marknadsföring

Esbo stads grafiska anvisningar finns på sidan Fotografier och logotyper. Praktiska råd om kommunikation finns i Viestinnän käsikirja som på ett handgripligt sätt berättar hur stadens anställda ska kommunicera.

Publikationer om natur och miljö

Miljöcentralen publicerar årligen flera publikationer om naturskydd och miljöns tillstånd i Esbo. Det finns två olika publikationsserier: Miljönämndens publikationer och Miljöcentralens publikationer.

Som en del av serierna publiceras regelbundet material om miljöns tillstånd i Esbo och om hur miljöfrågorna utvecklats.

Publikationer skrivs också tillsammans med andra aktörer.

Skolornas och gymnasiernas broschyrer

Grundskolornas broschyrer.

Rättvis handel i Esbo har i tillsammans med Rättvis handel tagit fram materialet Chokladresan för förskolebarn och elever i de lägre årskurserna. Skolor och daghem i Esbo samt föreningar och församlingar med verksamhet i staden kan beställa tryckta material, men de kan också laddas ner på webben.

Social- och hälsovårdssektorn

Social- och hälsovårdssektorns verksamhetsberättelse 2013

Seniorguiden

Äldreboende i Esbo

Publikationer för seniorer (längst ner på sidan med länkar)

Teknik- och miljösektorn

Planläggningscentralens publikationer

Tekniska centralens publikationer

Statistik och utredningar

Publikationer om statistik och utredningar

Samservicen

Yhteispalvelupisteiden esíte suomi-ruotsi

Ungdomstjänsterna

Ungdomstjänsternas publikationer och verksamhetsmodeller