Statistik och utredningar

92297_sales_figures.JPG

Här hittar du information om invånarna i Esbo, sysselsättningen, arbetsplatserna, boende och byggande. Vi har också samlat ihop länkar till forskningsprojekt.

Statistiken presenteras ofta uppdelat enligt Kartor över områdesindelning.

Företagarnas förväntningar har utretts: Företagarna önskar att staden håller kontakt och samarbetar 20.8.2014
Enligt företagarna är företagsklimatet i Esbo positivt. De anser att ärendena sköts förhållandevis väl i genomsnitt. Som klara utvecklingsobjekt framför de stadens aktivitet och kontakt med företagen. Företagarna önskar mera tillfällen att bilda nätverk och att informera om företagstjänster. Därutöver efterlyser de mera samarbete inom stadens utvecklingsarbete.

Nyheter

RSS
  • Staden undersökte under hösten, hur stadsbornas uppfattning om stadens tjänster förändrats. De som svarade var lite nöjdare än året innan. Den positiva utvecklingen har fortgått en längre tid. Nöjdheten mättes för inalles 54 tjänster.

  • Esbo stad undersöker kvaliteten i tjänsterna för kommuninvånarna. Tvåtusen Esbobor får i september en enkät med posten, där de bland annat ombeds utvärdera undervisnings-, bildnings-, fritids- och idrottstjänsterna samt säkerheten och de samhällstekniska tjänsterna.
Publicerad 4.1.2012 kl. 14.11 , uppdaterad 15.2.2012 kl. 11.12