Koncernförvaltningen

Koncernförvaltningen leder, styr och övervakar hela stadskoncernen under ledning av stadsdirektören. Den främjar en god förvaltning, beslutsfattandet, enhetliga verksamhetssätt, stadens vitalitet och en hållbar utveckling.

Koncernförvaltningen leds av stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Ledning

Stadsdirektör Jukka Mäkelä
Ledningsassistent Stina Astala, tfn 043 826 5244

Interna revisionen

Revisionsdirektör Jari Tuominen, tfn 050 301 9491
Revisionssekreterare Katri Ranta, tfn 043 825 9693

Koncernstaben

Strategi och ekonomi

Finansieringsdirektör Ari Konttas, tfn  050 338 9745

Enheten för strategi och ekonomi är indelad i sex grupper: Strategi och utveckling leds av strategidirektören, dataadministration leds av IKT-direktören, upphandlingsstyrning leds av upphandlingsdirektören, ekonomiplanering leds av ekonomiplaneringsdirektören, finansiering leds av finansieringsdirektören och koncernstyrning leds av styrekonomen.

Personal

Personaldirektör Kimmo Sarekoski, tfn 050 351 5087

Stadsutveckling

Näringsdirektör Tuula Antola, tfn 043 824 6393
Ledningsassistent Liisa Luonua, tfn  043 826 7375

Tjänster och kvalitet

Serviceutvecklingsdirektör Päivi Sutinen, tfn 046 877 2871

Förvaltning och juridiska ärenden

Rättschef Timo Kuismin, tfn 050 544 7261
Förvaltningssekreterare Kaisa Hallia, tfn 043 826 5275
Sekreterare Paula Harle, tfn 09 8162 2380

Information

Kommunikationsdirektör Satu Tyry-Salo, tfn 046 877 1445 

Kontaktuppgifter

Koncernförvaltningen
PB 12
02070 ESBO STAD

Besöksadress: Stationsgränden 2 C (reception 3 våningen)
Tfn 09 816 21 (växel)
Fax 09 8162 2200

Koncerntjänster

Affärsdirektör Mauri Suuperko, tfn 040 336 0741

Koncerntjänster sköter om interna servicen och räddningsverksamhet. Koncerntjänsternas enheter är:

  • Förvaltning och utveckling
  • Esbo ekonomitjänster
  • Esbo informationsteknik
  • Upphandlingscentralen
  • Esbo logistik
  • Esbo personaltjänster
  • Stadsfakta
  • Västra Nylands räddningsverk