Koncernförvaltningen

Koncernförvaltningen leder, styr och övervakar hela stadskoncernen under ledning av stadsdirektören. Den främjar en god förvaltning, beslutsfattandet, enhetliga verksamhetssätt, stadens vitalitet och en hållbar utveckling.

Koncernförvaltningen leds av stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Ledning

Stadsdirektör Jukka Mäkelä
Ledningsassistent Stina Astala, tfn 043 826 5244

Interna revisionen

Revisionsdirektör Jari Tuominen, tfn 050 301 9491
Revisionssekreterare Katri Ranta, tfn 043 825 9693

Koncernstaben

Finansiering och ekonomi

Finansieringsdirektör Ari Konttas, tfn  050 338 9745

Strategi

Strategidirektör Jorma Valve, tfn 046 877 2055 

Personal

Personaldirektör Kimmo Sarekoski, tfn 050 351 5087

Stadsutveckling

Näringsdirektör Tuula Antola, tfn 043 824 6393
Ledningsassistent Liisa Luonua, tfn  043 826 7375

Serviceutveckling

Serviceutvecklingsdirektör Päivi Sutinen, tfn 046 877 2871

Förvaltning och juridiska ärenden

Juridiska direktören Timo Kuismin, tfn 050 544 7261
Förvaltningssekreterare Kaisa Hallia, tfn 043 826 5275
Sekreterare Paula Harle, tfn 09 8162 2380

Kommunikation

Kommunikationsdirektör Satu Tyry-Salo, tfn 046 877 1445 

Koncerntjänster

Affärsdirektör Mauri Suuperko, tfn 040 336 0741

Koncerntjänster sköter om interna tjänster och räddningsverksamheten. Koncerntjänsternas enheter är:

  • Stadsfakta
  • Upphandlingscentralen
  • Informationsteknik
  • Logistik
  • Förvaltning och utveckling
  • Västra Nylands räddningsverk

Kontaktuppgifter

Koncernförvaltningen
PB 12
02070 ESBO STAD

Besöksadress: Stationsgränden 2 C (reception 3 våningen)
Tfn 09 816 21 (växel)
Fax 09 8162 2200