Sektorledning

Teknik- och miljösektorn

Olli Isotalo  
Direktör för teknik- och miljösektorn  
                

f. 1963
vicehäradshövding 1998

Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

Arbetserfarenhet

Esbo stad
- direktör för teknik- och miljösektorn 2015-
- utveclingsdirektör 2007-2015
- sektorns jurist 2004-2007
- byggnadsjurist, byggnadstillsynscentralen 1999-2004
Bostadsfonden 1999

sekreterare Pirjo Aalto, tfn 050 363 9886

Social- och hälsovårdssektorn

Juha Metso
Omsorgsdirektör 

f. 1953
medicine och kirurgie doktor, Helsingfors universitet 1989

Perusturvajohtaja Juha Metso

Arbetserfarenhet

Esbo stad
- omsorgsdirektör 2001–
Villmanstrands stad
- social- och hälsovårdsdirektör 1997–2000
- chefsläkare för folkhälsoarbetet 1991–1997
Kommunalförbundet Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntainliitto
- avdelningsläkare 1989–1990
Villmanstrands stad
-  läkare med ansvar för hemsjukvård 1989–1991
- avdelningsläkare 1987–1988

sekreterare Sari Laaksonen, tfn 09 816 23051
sari.j.laaksonen@espoo.fi

Bildningssektorn 

Aulils Pitkälä 
Bildningsdirektör

f. 1955
filosofie magister, Jyväskylä universitet 1984

Arbetserfarenhet

Esbo stad
- bildningsdirektör  2017-
Utbildningsstyrelsen
- generaldirektör 2012-2016
Esbo stad
- bildningsdirektör 2008-2011
Vanda stad
- biträdande stadsdirektör 2004-2007
- bildningsdirektör 1994-2003

sekreterare Marja Tuovinen, t. 09 8165 2201
marja.tuovinen@espoo.fi 

Fotografier

Sektorledning

Fotografens namn och fotografins källa (Esbo stad) bör nämnas vid publicering.