Social- och hälsovårdssektorn

Sektorns 3 300 anställda sköter den kommunala hälsovården, familje- och socialtjänsterna och äldreomsorgen i Esbo.

Sektorn leds av omsorgsdirektör Juha Metso.

Sektorns ledning

Omsorgsdirektör Juha Metso
sekreterare Sari Laaksonen, tfn 09 8162 3051
sari.j.laaksonen@esbo.fi

Familje- och socialtjänster

direktör Marja-Leena Remes
sekreterare Tuija Zweygberg, tfn 09 8162 3007

Hälsovård

tf. direktör Eija-Inkeri Kailassuo
sekreterare -, växel 09 816 21

Äldreomsorg

direktör Matti Lyytikäinen
sekreterare Iiris Jaakkola, tfn 09 8162 3016

Staben

Ekonomi- och förvaltningsdirektör Markus Syrjänen
sekreterare Tarja Lehikoinen, tfn 09 8162 3304

Utvecklingsdirektör Tuula Heinänen
sekreterare Kirsi Leppänen, tfn 050 564 1851

Kommunikation

Kommunikationsschef Outi Huida, tfn 050 346 9798

E-post: fornamn.efternamn@esbo.fi