Social- och hälsovårdssektorn

Sektorns 3 300 anställda sköter den kommunala hälsovården, familje- och socialtjänsterna och äldreomsorgen i Esbo.

Sektorn leds av omsorgsdirektör Juha Metso.

Sektorns ledning

Juha Metso, omsorgsdirektör
sekreterare Sari Laaksonen, tfn 09 8162 3051
sari.j.laaksonen@esbo.fi

Familje- och socialtjänster

direktör Marja-Leena Remes
sekreterare Tuija Zweygberg, tfn 09 8162 3007

Hälsovård

direktör Eetu Salunen
sekreterare Anitta Ahonen, tfn 09 8162 3026

Äldreomsorg

direktör Matti Lyytikäinen
sekreterare Iiris Jaakkola, tfn 09 8162 3016

Social- och hälsovårdssektorns stab

Ekonomi- och förvaltningsdirektör Aulis Majuri
sekreterare Tarja Lehikoinen, tfn 09 8162 3304

Utvecklingsdirektör Tuula Heinänen
sekreterare Kirsi Leppänen, tfn 050 564 1851

Social- och hälsovårdssektorns information

Kommunikationsschef Outi Huida, tfn 050 346 9798

E-post: fornamn.efternamn@esbo.fi

Publicerad 20.1.2012 kl. 15.19 , uppdaterad 14.11.2014 kl. 9.56