Social- och hälsovårdssektorn

Sektorns 3 300 anställda sköter den kommunala hälsovården, familje- och socialtjänsterna och äldreomsorgen i Esbo.

Sektorn leds av omsorgsdirektör Juha Metso.

Sektorns ledning

Omsorgsdirektör Juha Metso
sekreterare Sari Laaksonen, tfn 09 8162 3051
sari.j.laaksonen@esbo.fi

Familje- och socialtjänster

direktör Marja-Leena Remes
sekreterare Tuija Zweygberg, tfn 09 8162 3007

Hälsovård

direktör Sanna Svahn
sekreterare Marja Natri, tfn 09 816 23026

Äldreomsorg

direktör Matti Lyytikäinen
sekreterare Iiris Jaakkola, tfn 09 8162 3016

Staben

Ekonomi- och förvaltningsdirektör Markus Syrjänen
sekreterare Tarja Lehikoinen, tfn 09 8162 3304

Utvecklingsdirektör Tuula Heinänen
sekreterare Hanna Pettersson, tfn 050 564 1851

Kommunikation

Kommunikationsschef Outi Huida, tfn 050 346 9798

E-post: fornamn.efternamn@esbo.fi