Social- och hälsovårdssektorn

Sektorns 3 300 anställda sköter den kommunala hälsovården, familje- och socialtjänsterna och äldreomsorgen i Esbo.

Sektorn leds av omsorgsdirektör Juha Metso.

Sektorns ledning

Omsorgsdirektör Juha Metso
sekreterare Sari Laaksonen, tfn 09 8162 3051
sari.j.laaksonen@esbo.fi

Familje- och socialtjänster

direktör Marja-Leena Remes
sekreterare Tuija Zweygberg, tfn 09 8162 3007

Hälsovård

direktör Eetu Salunen (tjänstledigt 31.3–9.7.2016)
tf. direktör Eija-Inkeri Kailassuo
sekreterare Maria Yli-Luukas, tel. 09 816 23026

Äldreomsorg

direktör Matti Lyytikäinen
sekreterare Iiris Jaakkola, tfn 09 8162 3016

Staben

Ekonomi- och förvaltningsdirektör Markus Syrjänen
sekreterare Tarja Lehikoinen, tfn 09 8162 3304

Utvecklingsdirektör Tuula Heinänen
sekreterare Kirsi Leppänen, tfn 050 564 1851

Kommunikation

Kommunikationsschef Outi Huida, tfn 050 346 9798

E-post: fornamn.efternamn@esbo.fi

Publicerad 20.1.2012 kl. 15.19 , uppdaterad 16.5.2016 kl. 8.38