Esbo stad serverar inte kött från Brasilien

20.3.2017 kl. 13.55

Esbo stads skolor, daghem, sjukhus, servicehus och servicecentraler och personalrestauranger serverar inte kött från Brasilien. Huvudsakligen serveras inhemskt kött.

Esbo stads helägda bolag Esbo Catering Ab producerar ungefär 90 procent av stadens måltidstjänster. Övriga producenter är Fazer Food Services Ab, Folkhälsan Syd Ab, Sodexo och HNS Ravioli.

Esbo Catering använder huvudsakligen kött från Finland. I vissa fall, om det inte finns tillräckliga bra inhemska produkter till buds, används kött från EU-länder.

Kvaliteten på kött från Brasilien ifrågasattes under veckoslutet. I den brasilianska polisens razzia uppstod en misstanke om att ruttet kött används som råvara och om att det produceras kött vid anläggningar där det upptäckts salmonella. Vid undersökningarna kom det fram omkring 40 fall där producenter av förädlade köttprodukter anklagas för att ha mutat kontrollanter och politiker för att komma undan med ohygieniska förfaranden.

Ytterligare upplysningar

måltidstjänstdirektör Minna Ahola
tfn 050 525 2779
e-post: minna.l.ahola@esbo.fi