Esbos första apotek som betjänar dygnet runt inrättas vid Esbo sjukhus

12.10.2017 kl. 16.16

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har beslutat inrätta sex nya apotek i Esbo. Ett av de nya apoteken placeras på Jorvs sjukhusområde, i anslutning till Esbo sjukhus som öppnade våren 2017.

– Esbo är Finlands näst största stad och får ständigt fler invånare. Det finns ett behov att öka apotekstjänsterna i Esbo, konstaterar Fimea i sitt beslut.

För tillfället verkar tio apotek och sju filialapotek i Esbo, vilket är litet i förhållande till det snabbt växande antalet invånare. Esbo har nu ett apotek per 15 900 invånare, då det i hela landet finns ett apotek per 6 700 invånare. År 2016 levererades 1,86 miljoner läkemedelsordinationer via apoteken i Esbo.

Beslutet glädjer – tjänsterna förbättras

Det kommande apoteket betjänar dygnet runt. Tjänsterna kan användas såväl av sjukhusets klienter som av invånarna i Esbo och de närliggande kommunerna.

– Vi är mycket glada över detta beslut. Apotekstjänsterna i Esbo förbättras och de är tillgängliga också på kvällar och veckoslut. För tillfället har Esbo inte ett enda apotek som har öppet nattetid, säger omsorgsdirektör Juha Metso.

Området kring Esbo sjukhus och Jorvs sjukhus uppskattas besökas av 10 000–12 000 personer varje vardag. Med beaktande av sitt besökarantal skulle sjukhusområdet vara en av Finlands hundra största kommuner. Sjukhusområdet har också hälsovårdsjour dygnet runt samt social- och krisjour som betjänar invånarna i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Förlossningsavdelningen som just nu byggs på Esbo sjukhus tas dessutom i bruk i början av nästa år. Därför är det motiverat att också apotekstjänster finns tillgängliga dygnet runt.

Apotekstillstånd kan sökas senare

Fimea utlyser de nya apotekstillstånden när beslutet vunnit laga kraft.

– Det är fördelaktigt såväl för invånarna som för patienterna att apoteket i anslutning till Esbo sjukhus kan inleda sin verksamhet så snart som möjligt, konstaterar Juha Metso.

Esbo stad lämnade i september 2016 in ett initiativ till Fimea om ett apotek på Jorvs sjukhusområde. Esbo stads social- och hälsovårdssektor och stadens politiska ledning har arbetat för ärendet i samråd.

Fimeas cirkulär 12.10.2017: Fimea har beslutat inrätta sex nya apotek i Esbo och beslutat ändra apotekens lokaliseringsområden i Esbo

www.esbo.fi/esbosjukhus