E-tjänster - De elektroniska tjänsterna

De elektroniska tjänsterna betjänar dig även nattetid när tjänstemännen sover. På webben kan du till exempel ge respons, göra en felanmälan, anmäla ditt barn till årskurs 1 eller ansöka om båtplats. De mest använda e-tjänsterna i huvudstadsregionen är kursanmälningar till arbetarinstituten och reserveringar av biblioteksböcker. Esbo utökar de elektroniska tjänsterna i takt med att serviceprocesserna utvecklas. 

I webbtjänsten Invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till de kommuner som är med i tjänsten samt stödja och följa upp initiativ som lagts fram av andra.
Huvudstadsregionens städer har publicerat sin teckenspråkiga webbplats i en ny responsiv version, som är lätt att använda också med pekplattor och smarttelefoner.

Nyheter

RSS
Publicerad 26.1.2012 kl. 16.02 , uppdaterad 9.4.2014 kl. 16.32