E-tjänster - De elektroniska tjänsterna

De elektroniska tjänsterna betjänar dig även nattetid när tjänstemännen sover. På webben kan du till exempel ge respons, göra en felanmälan, anmäla ditt barn till årskurs 1 eller ansöka om båtplats. De mest använda e-tjänsterna i huvudstadsregionen är kursanmälningar till arbetarinstituten och reserveringar av biblioteksböcker. Esbo utökar de elektroniska tjänsterna i takt med att serviceprocesserna utvecklas. 

Huvudstadsregionens städer har publicerat sin teckenspråkiga webbplats i en ny responsiv version, som är lätt att använda också med pekplattor och smarttelefoner.
På webbtjänsten for tidsbokning till fysioterapeuten kan du boka, flytta eller avboka tid hos fysioterapeuten för undersökning, instruktion eller rådgivning för dig själv och för barn i åldern 8 till 14 år.

Nyheter

RSS
Publicerad 26.1.2012 kl. 16.02 , uppdaterad 9.4.2014 kl. 16.32