E-tjänster - De elektroniska tjänsterna

De elektroniska tjänsterna betjänar dig även nattetid när tjänstemännen sover. På webben kan du till exempel ge respons, göra en felanmälan, anmäla ditt barn till årskurs 1 eller ansöka om båtplats. De mest använda e-tjänsterna i huvudstadsregionen är kursanmälningar till arbetarinstituten och reserveringar av biblioteksböcker. Esbo utökar de elektroniska tjänsterna i takt med att serviceprocesserna utvecklas.