Öppna data

Projektet Helsinki Region Infoshare (HRI) tillhandahåller information om Helsingforsregionen så att alla kan komma åt den snabbt och behändigt. Informationen öppnas för medborgare, företag, universitet, högskolor, forskningsanstalter samt kommunförvaltning och statsförvaltning. Informationen finns gratis tillgänglig och får användas fritt.

Projektet tar i huvudsak fram statistik som mångsidigt beskriver olika stadsfenomen, såsom levnadsförhållanden, ekonomi och välfärd, sysselsättning, trafik och förflyttning. Många av de informationsmaterial som publiceras inom projektet bygger på geokodad information.

Data från HRI-portalen samlar automatiskt till avoindata.fi plats. Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori är ansvarig för avoindata.fi-tjänsten.

Tjänstens information

Tjänsten kräver ingen identifiering.

Registerbeskrivning över tjänsten (på finska).

Licens för datamateriali Helsinki Region Infoshare.

Annat på esbo.fi

Statistik ock utredningar

Information om invånarna i Esbo, sysselsättningen, arbetsplatserna, boende och byggande.

Andra webbpaltser

avoindata.fi

Tjänsten avoindata.fi är ett fönster mot nationella öppna datamängder samt verktyg och anvisningar som främjar interoperabilitet.

Kommunnavigatorn

Kommunnavigatorn visualiserar kommunvis statistik. Du kan jämföra din egen kommun med andra kommuner i samma landskap eller jämföra med andra kommuner i samma storleksklass.

Kontaktuppgifter

Respons:
hri@hel.fi

Upprätthålls av Helsingfors stads faktacentral, www.hel.fi/tietokeskus